Publikationer

Læs de seneste nyheder om revision i RevisorPosten og andre publikationer. 

 

 

Den nyeste udgave af Revisorposten er ude. Download PDF'en her og læs med!

  

Revisor-Posten-3-2019-forside

2019 

Revisorposten 2 - 2019RevisorPosten – nr. 2

 • Pension for selvstændige giver tryghed og kan være en god forretning

 • Moms på fast ejendom – ændret praksis?

 • Manglende arbejdsskadeforsikring kan koste millioner

 • Egenkapitalreserven for kapitalandele til indre værdi

 • Ændringer i Selskabsloven betyder, at iværksætterselskaber(IVS) afskaffes

 • Regnskabsmæssige konsekvenser ved den nye ferielov

 • Vi noterer at…

 

Revisorposten 1 - 2019RevisorPosten – nr. 1

 • Klar til 2018-regnskaberne

 • Deleøkonomi – nye skatte- regler fra og med 2018

 • Etablerings- og iværksætterkonto

 • Lån fra hovedaktionær til selskabet

 • Ændring i momsregler for gavekort

 • Omgørelse af årsrapporten

 • Fremtidens detailhandel

 • Vi noterer at…

 

Satser og beløbsgrænser 2018/2019Satser og beløbsgrænser 2018/2019

 

 

 

2018

Revisorposten 2 - 2018RevisorPosten – nr. 4

 • Skattefrie lejlighedsgaver

 • Udlejning af fast ejendom – moms og energiafgifter

 • Krav om kryptering af e-mail

 • Fuldmagter – et spørgsmål om tryghed

 • Cyberkriminalitet er mere udbredt end nogensinde

 • CEO Fraud

 • Hvornår advisory board i forhold til en bestyrelse?

 • Vi noterer at…

 

Revisorposten 2 - 2018RevisorPosten – nr. 3

 • Opfylder du bogføringsloven?

 • Ændringer i selskabsloven

 • Personaleoplysninger og databeskyttelse – need to do

 • Energiafgifter – De fleste virksomheder har adgang til godtgørelse, men mange snyder sig selv og glemmer at tage godtgørelsen

 • Generalforsamlingsreferat

 • Overdragelse af ejendom til nærtstående

 • Danske virksomheder er et yndet mål for cyberkriminelle, men der er hjælp at hente

 • Vi noterer at…

 

Revisorposten 2 - 2018RevisorPosten – nr. 2

 • Ansættelsesklausuler

 • Moms ved brug af udenlandske underleverandører

 • Optimer virksomhedens soliditetsgrad

 • Ny ferielov

 • Dokumentationskrav for medarbejders rejseudgifter

 • Håndterer du kontanter efter gældende regler?

 • Overdragelse til ægtefælle

 • Vi noterer at…

 

Revisorposten 4 - 2017RevisorPosten – nr. 1

 • Ingen kan undslippe persondataforordningen

 • Optjening og afvikling af feriefridage

 • Kryptovaluta og skat

 • Moms- og skattetjek

 • Opgørelse af gevinst og tab ved aktiesalg

 • Nye regler bl.a. som led i retssikkerhedspakke III

 • Vi noterer at…

 

Satser og beløbsgrænser 2017/2018Satser og beløbsgrænser 2017/2018

 

2017

Revisorposten 4 - 2017RevisorPosten – nr. 4

 • Salgsmodning
  – Sådan sikres virksomhedens værdi og salgbarhed

 • Ny lov gør det lettere for pensionister at flytte i sommerhus

 • Splitleasing

 • Opbevaring af regnskabs- materiale

 • Hjemmearbejde kan betyde massive bøder

 • Fradrag for vedligeholdelse i udlejningsejendomme

 • Vi noterer at…

 

Revisorposten 3 - 2017RevisorPosten – nr. 3

 • Momsfritaget undervisningsvirksomhed

 • Arv II – andre regler der er gode at kende

 • Nye regler om generationsskifte

 • Investeringsejendomme efter årsregnskabsloven

 • Skærpede krav til deltagelse i P/S’er, K/S’er og I/S’er

 • Registrering af reelle ejere

 • Vi noterer at…

 

Revisorposten 2 - 2017RevisorPosten – nr. 2

 • Licensstyring – hvorfor og hvordan?

 • Deleøkonomi mellem virksomheder

 • Arveregler del I/II – behov for at oprette testamente?

 • Persondataforordningen – hvordan bør man forberede sig?

 • Indberetning til Danmarks Statistik

 • Vi noterer at…
 

Revisorposten 1 - 2017RevisorPosten – nr. 1

 • Mulighed for lovlige kapitalejerlån
 • Forbud mod at stjæle arbejdsgiverens kunder
 • Få mere ud af dit økonomi- system – det kan betale sig
 • Arbejdspladsvurdering (APV) – hvorfor, hvem, hvornår og hvordan?
 • Optimering af lønpakke for kapitalejer – får du nok udaf din løn?
 • Salg af forældrelejlighed – hvad skal man være opmærksom på?
 • Vi noterer at…
 

Satser og beløbsgrænser 2016/2017Satser og beløbsgrænser 2016/2017

 

2016

Revisorposten 4 - 2016RevisorPosten – nr. 4

 • Fradrag og beløbsgrænser i juletiden
 • Moms ved brug af udenlandsk arbejdskraft på ejendomme
 • Skat og moms i den søde juletid
 • Ny lejereform pr. 1. juli 2015 – en forenkling?
 • Ejeraftaler
 • Sundhedsforsikringer – hvad skal man være opmærksom på?
 • Momspligtig levering af pakker fra 1. januar 2017
 • Vi noterer at…
 

Revisorposten 3 - 2016RevisorPosten – nr. 3

 • Konkurs af enkeltmands- virksomhed
  – 5 gode råd til at undgå konkurs
 • Et par lette veje til at forbedre økonomien i mindre virksomheder
 • Moms ved madordninger
 • Ulovlige aktionærlån – ny praksis fra 1. juni 2016
 • Genindførelse af medarbejderaktieordninger
 • Ændring af revisorloven
 • Vi noterer at…
 

Revisorposten 2 - 2016RevisorPosten – nr. 2

 • Fravalg af revision – en dyr boomerang på længere sigt?
 • Deadline for indsendelse af regnskabog og selvangivelse nærmer sig – husk det!
 • Kapital til øget vækst gennem Vækstfonden
 • Ny lov hvis du driver webshop
 • VEU-godtgørelse – tilskud til efteruddannelse af virksomhedens medarbejdere
 • Digitalisering – bliver det nemmere?
 • Vi noterer at…
 

Revisorposten 1 - 2016RevisorPosten – nr. 1

 • Bestyrelsens rolle, pligter og ansvar – undgå de alvorlige misforståelser
 • Tilbagesøgning af moms fra udlandet – det er slet ikke så svært
 • Virksomhedstestamenter
 • Kautionspræmier
 • Virksomhedsordningen – forbedring af stramningen?
 • Crowdfunding
 • Vi noterer at…
 

Revisorposten 4 - 2015Satser og beløbsgrænser 2015/2016

 

2015

Revisorposten 4 - 2015RevisorPosten – nr. 4

 • Ny årsregnskabslov – highlights
 • Nyt om selskabers acontoskat
 • Erstatning og risiko
 • Moms af gamle byggemodningsomkostninger
 • Nem ID gør livet lettere for enkeltmandsvirksomheder
 • Virksomhedsordningen – er der nogen fordele efter de seneste stramninger?
 • Julegaver fra arbejdsgiver til medarbejder?
 • Vi noterer at…
 

Revisorposten 3 - 2015RevisorPosten – nr. 3

 • En god revisor er dyr, men tør man have en billig?
 • Er der styr på virksomhedens forsikringer?
 • Hvidvaskningsdirektivet – hvilke regler gælder?
 • Iværksætterselskaber – de første erfaringer
 • Kan virksomhedsordningen fortsætte efter salg af virksomhed?
 • Lønmodtager eller honorarmodtager?
 • Ansæt en elev eller lærling – og få del i opsvinget
 • Vi noterer at…
 

Revisorposten 2 - 2015RevisorPosten – nr. 2

 • Pensionist! Hvor svært kan det være?
 • Indtrædende og udtrædende interessenters hæftelse – hæftelsesproblematikken i I/S
 • Nøgletal – det er ikke spor svært
 • Når vedligeholdelsespligten i erhvervslejemål udløser konflikter
 • Cloud-computing – er din virksomhed klar til "skyen"?
 • Vi noterer at…
 

Revisorposten 1 - 2014RevisorPosten – nr. 1

 • Stiftelse af fonde og foreninger – selskabsretligt og skatteretligt
 • Kan arbejdsgiver bestemme over medarbejderens ferie?
 • Virksomhedens nødplan ved længerevarende sygdom
 • Udenretlig inddrivelse af gæld
 • Digitale indberetninger for selskaber
 • Gældende faktureringsregler
 • Medarbejderes brug af sociale medier
 • Udskudt skat
 • Vi noterer at…
 

Satser og beløbsgrænser 2015Satser og Beløbsgrænser 2014/2015

 

2014

Revisorposten 4 - December 2014RevisorPosten – nr. 4

 • Ændringer til virksomhedsskatteordningen
 • Den nye selskabsform – medarbejderinvesteringsselskaber (MS)
 • Beregning af feriegodtgørelse ved ansættelsesforholdets ophør
 • Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende
 • Aktionærlån
 • Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende?
 • Vi noterer at…
 

Revisorposten 3RevisorPosten – nr. 3

 • Underskudsregister for selskaber
 • Beregning af feriepenge
 • Er det lovligt at fyre en stressramt medarbejder?
 • 10 gode råd til opfyldelse af ny forbrugeraftale
 • Moms – Indenlandsk omvendt betalingspligt – er det kommet for at blive?
 • Hvem arver virksomheden?
 • Vi noterer at…
 

Revisor Posten 2 - 2014RevisorPosten – nr. 2

 • Selskabers underskudsfremførsel
 • Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT's værdipapirsystem
 • Bortvisning
 • Gennemgå din erhvervslejekontrakt
 • Konvertible gældsbreve – husk formalia
 • Skattefradrag for fonde og foreninger
 • Ingen privat benyttelse af varevogn – alligevel beskatning
 • Vi noterer at ...
 

Revisor Posten 1 - 2014RevisorPosten – nr. 1

 • Afskrivninger
 • Fratrædelsesgodtgørelse
 • Hvor længe skal bilagene gemmes?
 • Moms og betalingsfrister
 • Gældende sambeskatningsregler
 • Bestyrelsesarbejde og ansvar i den mindre og mellemstore virksomhed
 • Modtager af pensioner og livsforsikringer ved død
 • Vi noterer at ...
 

2014_Satser-og-belbsgrnser-1.jpgSatser og beløbsgrænser 2013/2014 

 

 

2013

2013_Valg-af-virksomhedsform-1.jpgRevisorPosten særudgave – valg af virksomhedsform 

 • Indledende overvejelser
 • Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed
 • Interessentskab (I/S)
 • Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S)
 • Holdingselskab
 • Selskab med begrænset hæftelse (S.M.B.A.)
 • Partnerselskab (P/S)
 • Iværksætterselskab (IVS)
 • Kommanditselskab (K/S)
 • Oversigt
 

2013-nr3.jpgRevisorPosten – nr. 4

 • Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer
 • Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov
 • Godtgørelse af elafgift – Lempelse i reglerne for godtgørelse af elafgift vedrørende aircondition
 • Beskatning af fri bil til rådighed. Kan det undgås?
 • Hvornår skal der betales moms ved ombygning af en ”gammel” ejendom
 • Skattekonto hos SKAT, en ”mellemregningskonto” for virksomheden
 • Firmajulegaver
 • Ejendomsvurderinger – hvad går polemikken ud på?
 • Vi noterer at...
 

2013-nr3.jpgRevisorPosten – nr. 3

 • Ægtefællebidrag ved separation og skilsmisse
 • Midlertidig udlejning af ejerlejligheder
 • Vennetjenester og skat
 • Incitamentsaflønning for 2013 – hvor er vi?
 • Forretningsudvikling
 • Advisory board – et alternative til en bestyrelse
 • Vi noterer at…
 

2013-nr2.jpgRevisorPosten – nr. 2

 • Vækstplanen
 • Nedskrivningstest af anlægsaktiver mv.
 • Nye regler om iværksættereselskaber mv.
 • Ulovligt aktionærlån – køb af fast ejendom
 • Udenlandsk arbejdskraft – arbejdsudleje
 • Optimer beskatningen ved salg af forældrelejligheder
 • Vi noterer at…
 

2013-nr1.jpgRevisorPosten – nr. 1

 • Få overblik over de nye faktura regler
 • Efterløn ved udlejning af ejendomme
 • Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg
 • Ejerskifte af virksomheden
 • Fordel ved at ophæve kapitalpension!
 • Udvidet gennemgang – et alternativ til revision af årsregnskabet for virksomheder i regnskabsklasse B
 • Vi noterer at…
 

2013-satser.jpgSatser og beløbsgrænser 2012/2013

 

2012

2013-nr3.jpgRevisorPosten – nr. 4

 • Aldersdiskrimination ved afskedigelse
 • Momsfradrag i holdingselskaber
 • Få styr på medarbejdernes brug af de sociale medier
 • Afskedigelse af medarbejdere på deltid
 • Navn eller logo samt cvr-nr. på vare- og lastbiler
 • Nye regler om virksomheders betaling af regninger på over kr. 10.000 inklusive moms
 • Nye regler om beskatning af ulovlige aktionærlån
 • Større opsigelsesrunder kræver sikker balancegang
 • Smartphones giver massive sikkerhedsproblemer
 • Frivillige gældsordninger
 • Vi noterer at…
 

2013-nr3.jpgRevisorPosten – nr. 3

 • Nye administrative bøder
 • Arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger og -forsikringer
 • Vækstkapital til SMV'er
 • Forhøjet afskrivningsgrundlag for fabriksnye driftsmidler
 • Registrering af ihændehaveraktier
 • Sygdom under ferie
 • Tab på fordringer til nærtstående – fradrag for dette
 • Miljøafgifter – mange bække små
 • Vi noterer at…
 

2013-nr3.jpgRevisorPosten – nr. 2

 • Betydningen af forældelsesreglerne
 • Hvilken pensionsordning skal jeg vælge?
 • Økonomiplanlægning ved karriereophør
 • Momsfradrag ved bespisning af ansatte m.fl.
 • Ejerskifterådgivere skal skabe vækstvirksomheder
 • Betaling for lejlighedsvist lån af arbejdsgivers bil
 • Pengetankreglen
 • Solcelleanlæg og andre vedvarende energiforsyninger
 • Vi noterer at…
 

2013-nr3.jpgRevisorPosten – nr. 1

 • Er en gave et arveforskud?
 • Lovkrav om digitale årsrapporter (XBRL)
 • Medarbejdere skal være påpasselige med deres omtale af arbejdsgivere – også i forbindelse med brug af medier på internettet
 • Revisors erklæringer om regnskaber – revision, review og assistance med opstilling
 • Erfaringer med rekonstruktion
 • Arbejdsgiverbestemt ferieafholdelse og overførsel af ferie
 • Ændring af medarbejderes ansættelsesvilkår
 • Vi noterer at…
 

Satser og beløbsgrænser 2011/2012

 

2011

RevisorPosten – nr. 4
RevisorPosten særudgave – valg af virksomhedsform
RevisorPosten – nr. 3
RevisorPosten – nr. 2
RevisorPosten – nr. 1

 

2010

RevisorPosten – nr. 4
RevisorPosten – nr. 3
RevisorPosten – nr. 2
RevisorPosten – nr. 1