Kontakt os

Vi nærmer os med hastige skridt dette års første frist for indbetaling af acontoskat. Som vi plejer, deler vi også i år et par oplysninger om årets forhold, samt hvad du skal være opmærksom på.

Ordinær acontoskat

Selskaber skal betale acontoskat to gange årligt i lige store rater. Disse kan fra og med februar måned ses i selskabets TastSelv Erhverv. Beløbet er beregnet som 50 procent af gennemsnittet fra de seneste tre års selskabsskat. Selskabet kan selv nedsætte de ordinære rater eller hæve beløbet – se “Frivillig acontoskat” herunder.

Fristen for indbetalinger er i år den 21. marts og den 21. november.

Frivillig acontoskat

Selskaber kan betale frivillig acontoskat, for eksempel hvis man kan se, at den ordinære acontoskat er sat for lavt. For at gøre det, skal du først indberette den frivillige acontoskat i TastSelv Erhverv, hvor du også kan finde guides til indberetningen.

Fristen for indbetaling af frivillig acontoskat er også den 21. marts og den 21. november. Betalingsfrist for tredje frivillige acontoskatterate for 2022 er den 1. februar 2023.

Se i øvrigt SKATs vejledning.

Hav dokumentationen klar

Hvis selskabets indberetninger ændres i forhold til de beregnede rater, så kan Skattestyrelsen vælge at udbede sig dokumentation for de ændrede forhold. Laver man en ændring, er det således en god ide at have dokumentationen klar på forhånd.

Skal vi hjælpe?

Vi sidder klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for vores bistand, med dette eller andre forhold omkring virksomhedens økonomi. Du er altid velkommen til at kontakte os.