Kontakt os

Den nye ferielov træder i kraft i 2020 – og det har likviditetsmæssig betydning, hvis du er arbejdsgiver.

Som du måske har hørt, så er der vedtaget at Ferieloven – ændringerne træder i kraft i september 2020, og eftersom de nye regler har likviditetsmæssig betydning for dig, hvis du er arbejdsgiver, skal du tage stilling til hvordan du vil forholde dig.

Ændret princip

Det nuværende opsparingsprincip, hvor man opsparer ferie i ét år, og afholder ferie i det næste år, ændres. Fra 1.9.2020 skal alle have samtidighedsferie, hvor man afholder ferie samtidig med at man opsparer den. Dvs. at en lønmodtager som starter på arbejdspladsen 1. januar, kan holde 2,08 dages betalt ferie allerede i februar samme år.

Ydermere ændres ferieåret til 1.9.20X1 – 31.8.20X2, og ferieafholdelsesperioden ændres til 1.9.20X1 – 31.12.20X2, altså stort set samme periode som ferieåret, men dog 16 måneder.

Overgangsordning

Når den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, har man som lønmodtager optjent ferie efter både de gamle og de nye regler og vil derfor i princippet have ret til dobbelte ferierettigheder på et enkelt år. Det hverken er hensigtsmæssigt for arbejdskraftudbuddet, samfundsøkonomien eller arbejdsgivernes likviditet – derfor er det besluttet at ”indefryse” de feriemidler, der er optjent efter den gamle ferielov.

Ferie, der er optjent efter de gamle regler i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 skal indberettes til Fonden for Lønmodtagernes Feriemidler. Fonden forvalter midlerne, indtil de udbetales når arbejdstageren forlader arbejdsmarkedet.

Betydning for arbejdstager

Samlet set kommer de nye regler ikke til at medføre ændringer for arbejdstager. Man holder normal ferie i overgangsperioden 1.9.2019 – 31.8.2020 (fordi det er opsparet tidligere), og 1.9.2020 overgår arbejdstager til samtidighedsferie, hvorefter man igen holder 5 ugers ferie, nu efter samtidighedsprincippet.

De 5 ugers ferie som opspares i overgangsperioden 1.9.2019 – 31.8.2020 bliver som nævnt indefrosset og udbetales når arbejdstager forlader arbejdsmarkedet. Det er det samme som nu, hvor arbejdstageren også modtager op til 5 ugers ferie når arbejdsmarkedet forlades, idet ferien jo er opsparet fra tidligere.

Betydning for arbejdsgiver

For arbejdsgiver betyder ændringen, at man kommer til at skulle afholde likviditeten til de ekstra 5 ugers ferie, altså dels fra den normale opsparing 1.9.2019 – 31.8.2020, og dels for samtidighedsferie fra 1.9.2020.

Som arbejdsgiver kan du vælge at indbetale beløbet til Fonden for Lønmodtagernes Feriemidler. Du kan også vælge at beholde pengene, helt eller delvis – i så fald skylder du Fonden, og gælden forrentes løbende. Det betyder, at du løbende skal tage stilling til hvordan dette påvirker din likviditet. Under alle omstændigheder skal pengene udbetales når arbejdstager forlader arbejdsmarkedet. Det sker drypvis 1. september hvert år, hvor også frivillige indbetalinger kan foretages.

Udfordringer

Nogle yderligere udfordringer er, at ferieloven opererer med 5 ugers ferie og 12,5% feriegodtgørelse og 1% ferietillæg. Hvis man på den lokale arbejdsplads har mere end dette, fx 6 ugers ferie, kan der opstå et behov for at korrigere aftalerne om ekstra ferie, ekstra feriegodtgørelse eller ekstra ferietillæg.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.

Jeg ved ikke om vi skal linke her?

Vote Now