Kontakt os
Vil du gerne være digital, men klinger ordene “digital omstilling” af dyre processer og omkostningstunge opstartsfaser, så fat mod! Du kan sende din ansøgning om tilskud til Digital Omstilling til SMV:Digital senest den 10. juni 2019. Inden da kan du læse med her, for at finde ud af hvad det hele drejer sig om.

Hvad er SMV:Digital?

SMV:Digital er et program, der er skabt af Erhvervsministeriet. Formålet med tiltaget er at sætte turbo på den digitale omstilling hos små og mellemstore virksomheder (SMV). Det er SMV:Digitals erfaring, at SMV overordnet set, bruger færre penge på digitalisering end større virksomheder.

Derfor har SMV:Digital oprettet en pulje på 24,6 mio. kr., til SMV som har brug for ekstern rådgivning til at blive (endnu) mere digitale. Ansøgninger til puljen foregår efter først-til-mølle-princippet og skal være afsendt inden 10. juni. Hvis du ikke kan nå det inden ansøgningsfristen, kommer der en ny ansøgningsrunde efter sommer.

Hvem kan søge puljen?

Puljen er lavet til små og mellemstore virksomheder, men der er en række krav som skal opfyldes inden ansøgningen kan sendes afsted.

  • Din virksomhed skal have status som “SMV”
  • Have minimum 5 ansatte (maks. 249) på fuld tid samt have dansk CVR-nr.
  • Din virksomhed skal have afsat ressourcer til at implementere ny teknologi
  • Ambitioner om vækst samt et ønske om at forbedre jeres produktivitet

Derudover må din virksomhed have en maksimal omsætning på 50 mio. EUR og en balance på maksimalt 43 mio. EUR.

Virksomheder der søger, må dertil ikke have modtaget mere end 1,5 mio. kr. i statsstøtte i indeværende og de to foregående regnskabsår.

Hvilken slags digital omstilling kan min virksomhed få tilskud til?

Hvis du får godkendt din ansøgning til SMV:Digitals pulje, kan du modtage op til 100.000 kr. til rådgivning fra Erhvervsstyrelsens godkendte rådgivere. Disse rådgivere kan hjælpe med alt fra Big Data, CRM-systemer, robotteknologi samt uddannelse og rådgivning ved eksempelvis implementering af din virksomheds digitale omstilling.

Hvordan tildeles midlerne?

Hvis vi tager udgangspunkt i eksemplet med 100.000 kr. i støtte, skal du være klar på at medfinansiere 50% af støtten. Denne finansiering kan ske kontant eller specifikt afsatte arbejdstimer til tiltaget. Hvis du vil afregne med afholdte timer, skal du føre et timeregnskab for dit godkendte projekt. Dette kan du læse mere om her: https://smvdigital.dk/saadan-soeger-du-tilskud/egen-medfinansiering