Kontakt os

Med henblik på at øge forbruget, og for at afbøde konsekvenserne af COVID-19-krisen, er der truffet en politisk beslutning om at op til 3 ugers opsparede feriepenge skal kunne udbetales fra Fonden til lønmodtagerne i efteråret 2020.

Opsparede feriepenge

Feriepenge i overgangsåret for ny ferielov – som er 1. september 2019 til 31. august 2020 – skulle under normale omstændigheder overføres til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Dér skal de blive liggende, indtil lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet (typisk når man opnår ret til folkepension), hvorefter de udbetales. Det er disse midler, man har besluttet at kanalisere tilbage til befolkningen, så de kan medvirke til at sætte gang i det stagnerede forbrug. Beskæftigelsesministeriet forventer at op til 39 milliarder kroner bliver udbetalt på denne måde.

Praktik omkring udbetaling: 

Udbetalingen sker ikke automatisk – man skal som lønmodtager anmode om at få udbetalt sine feriepenge. Det betyder, at udbetalingen bliver frivillig for den enkelte. Det forventes at fristen for ansøgninger om udbetaling bliver den 1. december 2020, og der arbejdes p.t. på en digital løsning til formålet.

De førtidige udbetalte feriepenge beskattes normalt. Hvis man betaler topskat, kommer man således til at betale ca. 56% i skat af pengene. Man sparer 15% hvis pengene i stedet kommer til udbetaling i et år hvor der ikke betales topskat.

Alt dette er naturligvis kun relevant hvis man er omfattet af ferieloven. Det har for eksempel ingen betydning for direktører og ejere, idet disse ikke er omfattet af ferieloven, og derfor ikke får indbetalt et beløb til indefrysning i fonden.

Fondsferiedage

Der kan være situationer hvor en lønmodtager er startet i arbejde så sent, at man ikke har opnået tilstrækkelig opsparing til at kunne holde sommerferie i 2020. Disse lønmodtagere har alligevel mulighed for at opnå udbetaling, i form af nogle af de feriepenge, som normalt ville blive overført til Fonden.

Dette er relevant for 2 grupper:

  1. Lønmodtagere som har optjent ferie i perioden fra den 1. september til den 31. december 2019, men ikke har optjent ferie i perioden fra den 1. januar til den 31. august 2019.
  2. Lønmodtagere som har optjent ferie i perioden fra den 1. september til den 31. december 2019, men i perioden 1. januar til 31. august 2019 har optjent mindre end 8,4 feriedage. Det er for eksempel relevant, hvis man er ansat senere end 1. maj 2019.

Disse lønmodtagere har ret til at afholde op til 8,4 af feriedagene optjent i perioden fra den 1. september til den 31. december 2019 som dét der hedder “særlige fondsferiedage”.

Praktik omkring udbetaling:

Lønmodtageren skal ansøge Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Dette sker på borger.dk, hvor det kaldes ”ferieforskud”. Ved ansøgning skal lønmodtager oplyse dato for afholdelse af første feriedag samt på tro og love erklære, at alle fondsferiedage, der er optjent i perioden 1. september til 31. december 2019, afholdes senest den 30. september 2020.

Hvis fondsferiepengene skal beskattes, trækker fonden selv skatten på baggrund af nyeste skattekort, som de selv indhenter fra indkomstregistret. Arbejdsgiver skal altså ikke foretage sig noget, hverken i forhold til ansøgning eller beskatning. Arbejdsgivere skal stadig indberette indefrysning til fonden. Arbejdsgivere må altså ikke udbetale direkte til lønmodtager.

Fristen for ansøgning om fondsferiedage er 31. august 2020. Bemærk, at dette er en ændring fra den tidligere udmeldte frist – se denne bekendtgørelse.

Vi hjælper gerne

Kontakt os, hvis der er noget af dette der giver anledning til spørgsmål eller tvivl – vi er klar til at yde den bistand du har brug for.