Kontakt os

Det er den tid på året igen

Indtil 20. november er der mulighed for at indbetale frivillig selskabsskat for indkomståret 2019, og undgå at betale et restskattetillæg.

Når det gælder skat er det generelt en fordel at være opmærksom på fristerne, og at tænke fremadrettet. Vi anbefaler således også at man budgetterer den skattepligtige indkomst for indkomståret 2019 så præcist som muligt, og tager stilling til lønninger, pensionsindbetalinger og andre tiltag, der kan medvirke til at nedbringe selskabets indkomst.

Spar restskattetillægget på 4,8%

Restskattetillægget for 2019 fastsættes først til december, men forventes at blive 4,8%. Sidste år blev der ikke foretaget et beregningsmæssigt fradrag i den indbetalte frivillige acontoskat. Det samme kan meget vel gøre sig gældende for i år. Vi gør opmærksom på at restskattetillægget og fradraget ikke er fradragsberettiget.

Din virksomheds indkomst 2019

Skat giver også mulighed for, at man kan lave en frivillig indbetaling af aconto skat (3. rate) for indkomståret 2019 frem til den 1. februar 2020. Den forlængede frist betyder, at det bliver nemmere for selskabet at beregne den skattepligtige indkomst for 2019.

Hvis man foretager den frivillige indbetaling af aconto skat i perioden fra den 21. november 2019 til den 1. februar 2020 skal der betales et tillæg. Tillægget udgjorde sidste år 0,5%, men forventes i år at blive 0,9%. Tillægget ændrer sig ikke inden for tidsfristen, og derfor har det ikke nogen betydning, hvornår i perioden man foretager sin indbetaling.

Hvis selskabets skattepligtige indkomst for 2019 forventes at blive negativ eller lavere end forventet, anbefales det at nedsætte sin acontoskat for 2. rate som forfalder pr. 20. november 2

Husk registreringen

Vi skal bemærke, at alle ændringer til acontoskat skal registreres elektronisk i selskabets skattemappe på Skat Tast-Selv Erhverv, inden indbetalingen foretages.

For god ordens skyld skal vi ligeledes gøre opmærksom på, at indbetalinger til selskabets skattekonto tidligst kan ske 5 dage før forfald, medmindre udbetalingsgrænsen på skattekontoen manuelt er blevet forhøjet.

Anden regnskabsperiode

For selskaber, der anvender et andet regnskabsår end kalenderåret, betales acontoskatten for et givet regnskabsår i det kalenderår, som regnskabsåret træder i stedet for. Det vil sige, at selskaber med regnskabsafslutning for eksempel pr. 30. juni 2019, 30. september 2019 og 31. marts 2020 også kan foretage frivillig indbetaling enten pr. 20. november 2019 eller senest den 1. februar 2020.

Hvis du har spørgsmål omkring acontoskat, eller brug for hjælp til din forretnings skatteforhold i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte os!