Kontakt os

“Kørepenge” stiger fra og med januar

I 2022 forventes priserne på benzin og værkstedsydelser at stige. Som konsekvens af dette har Skatterådet derfor truffet beslutning om at øge de satser, der vedrører kørsel og brug af egen bil i forbindelse med erhvervsmæssig aktivitet.

Først og fremmest indebærer beslutningen, at kilometersatserne for den skattefrie befordringsgodtgørelse, som kan udbetales til medarbejdere, der bruger deres egen bil i erhvervsmæssig sammenhæng – også kendt som “kørepenge” – stiger fra januar i år. Har man medarbejdere, som får denne godtgørelse, skal satserne altså tilpasses i lønsystemet fra og med denne måned.

De nye satser ser således ud:

Fradrag for kørsel

Har du mere end 12 kilometer til arbejde, kan du opnå et kørselsfradrag på din årsopgørelse, uanset om du tager bil eller andet transportmiddel til arbejde. Kørselsfradraget beregnes på baggrund af en kilometersats, som hvert år tilpasses af Skatterådet.

Som del af Skatterådets beslutning øges også kilometersatsen for befordring mellem bopæl og arbejdsplads. Stigningen i satserne indtræder uanset at nye biler generelt kører længere på literen end ældre, og typisk kræver mindre reperationer m.m. 

De nye kilometersatser for kørselsfradraget ser ud som følger: 

Brug for hjælp?

Vi rådgiver og vejleder naturligvis gerne – med dette, eller med andre forhold vedrørende din virksomheds økonomi og regnskab. Det er blot at ringe eller skrive til os.