Kontakt os

Så er det nu: Senest den 1. marts skal 470.000 virksomheder indberette halvårsmoms eller kvartalsmoms! Det drejer sig om perioderne 2. halvår 2021 eller 4. kvartal 2021. Hvis din virksomhed har et rentefrit coronalån, er det særlig vigtigt at indberette momsen rettidigt.

Konsekvenser ved manglende indberetning

Cirka 50.000 virksomheder har mindst ét rentefrit coronalån (momslån eller A-skattelån), og disse virksomheder skal være ekstra opmærksomme på at få angivet rettidigt. Det kan nemlig have alvorlige konsekvenser, hvis virksomheden ikke angiver rettidigt:

  • Skattestyrelsen vil lave en foreløbig fastsættelse af virksomhedens skyldige moms. Dette indebærer blandt andet, at virksomheden ikke kan benytte den betalingsordning, som omtales nedenfor.
  • Virksomheden vil sandsynligvis miste sit rentefrie lån. Lånet skal i så fald tilbagebetales til skattestyrelsen efter 14 dage.
  • Virksomheden skal angive momsen, uanset om virksomheden har likviditet til at betale eller ej. Betaler virksomheden ikke den angivne moms, så tilskrives der renter.

Betalingsordning ved stram likviditet

Den 1. april forfalder tre rentefrie momslån og et rentefrit A-skattelån til betaling. Din virksomhed skal altså have tilstrækkelig med likviditet til at indfri sine lån pr. den dato.

Hvis din virksomhed har svært ved at finde likviditeten, så åbner Skattestyrelsen den 15. marts for muligheden for at få en betalingsordning på 24 måneder.

Har din virksomhed behov for en sådan betalingsordning, skal du være opmærksom på, at Skattestyrelsen kun tillader én betalingsordning ad gangen. Det vil sige, at hvis din virksomhed i øjeblikket har en betalingsordning, skal den afvikles, inden en betalingsordning på rentefrie lån kan etableres.

Hvis din virksomhed søger om betalingsordningen den 15. marts, vil du formentlig kunne få både betalingen af moms pr. 1. marts og betalingen af rentefrie lån den 1. april lagt i den samme betalingsordning, som løber over 24 måneder.

Ændret udbetalingsgrænse?

Du skal være opmærksom på, at din virksomheds skattekonto automatisk kan være blevet sat til 0 kroner. Hvis udbetalingsgrænsen står til 0 kroner, vil alle virksomhedens tilgodehavender – i form af indeståender på skattekontoen – blive udbetalt til virksomheden.

Det kan få uhensigtsmæssige konsekvenser, hvis din virksomhed indbetaler penge tidligere end fem dage før forfaldsdato. I de situationer vil pengene blive udbetalt til virksomhedens Nemkonto – og så står pengene ikke på skattekontoen til betaling, når momsen forfalder.

Tjek derfor udbetalingsgrænsen, inden din virksomhed indsætter penge på skattekontoen.

Skal vi hjælpe?

Vi sidder klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for vores bistand, med dette eller andre forhold omkring virksomhedens økonomi. Du er altid velkommen til at kontakte os.