Kontakt os

Hvis dine kunder giver drikkepenge, så skal du både have styr på hvordan pengene kommer ind, og hvad de bruges til, for at kunne overholde de relevante regler omkring indberetning og skat.

Som udgangspunkt er drikkepenge at betragte som en sag mellem kunden og medarbejderen, og er således arbejdsgiveren uvedkommende. I praksis er det imidlertid sjældent så enkelt, især i en verden hvor betaling med kontanter bliver mere og mere sjældent.

Julefrokost for drikkepenge er skattefri

Hvis en medarbejder modtager drikkepenge er der tale om B-indkomst. Tjenere skal eksempelvis selv oplyse, hvor meget de har modtaget i drikkepenge på selvangivelsen.

Hvis det på arbejdspladsen er aftalt, at medarbejderen ikke lægger drikkepenge i egen lomme, men videregiver dem til arbejdsgiveren, så forholder det sig imidlertid anderledes. Her er udgangspunktet, at det er virksomheden, der skal indtægtsføre beløbet. I denne situation skal man være opmærksom på at kunden skal informeres om firmaets drikkepengepolitik, enten mundtligt eller ved et tydeligt opslag i virksomheden. Ellers kan medarbejderne i værste fald risikere at blive beskattet af beløbet som første modtager.

Hvis arbejdsgiveren anvender drikkepengene til at holde julefrokost for personalet eller et andet skattefrit arrangement, bliver medarbejderne ikke beskattet af beløbet. Hvis arbejdsgiveren derimod efterfølgende deler drikkepengene ud til personalet, er der tale om en bonus, der skal beskattes som A-indkomst. Arbejdsgiveren skal i det tilfælde indeholde A-skat og AM-bidrag af beløbet.

Drikkepenge, der deles mellem personalet

Hvis medarbejderne indbyrdes indgår en fast aftale om, at de deler drikkepengene, som de modtager fra kunderne, skal den enkelte medarbejder beskattes af de drikkepenge, som medarbejderen modtager af fælleskassen. I denne situation kører drikkepengene uden om arbejdsgiveren, som derfor ikke har noget ansvar, eller er involveret på nogen måde. Beløbet er således en B-indkomst, og medarbejderen skal selv indberette denne indtægt til SKAT.

Betaling med kort

Hvis kunden betaler drikkepenge med sit betalingskort, herunder via virksomhedens Mobilepay – eksempelvis ved at tillægge drikkepengene til det beløb, som regningen lyder på – betragtes det, som om pengene betales direkte til arbejdsgiveren. Når arbejdsgiveren efterfølgende udbetaler pengene til medarbejderne, skal beløbet anses som løn, og arbejdsgiveren skal indeholde A-skat og AM-bidrag af beløbet, ganske som med al anden udbetaling af løn.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os, hvis noget af dette giver anledning til tvivl eller spørgsmål!