Kontakt os

Den ordning der giver adgang til kompensation for faste udgifter, som vi tidligere har skrevet om, er blevet forlænget. Sammen med denne ændring kommer en række andre forhold, som gør at man skal være opmærksom på hvorvidt man bør søge ordningen nu, eller om man skal vente. 

En måned mere

Det er aftalt at ordningen forlænges til også at omfatte perioden 9. juni til og med 8. juli, altså en måned mere end oprindeligt. Der skal ansøges særskilt om kompensation for den ekstra måned. Ønsker man kompensation både for den oprindelige periode og forlængelsen, skal man således søge to gange.

Der er endnu ikke kommet lovgivning til dette, så vi ved ikke præcist hvordan man har tænkt sig det skal fungere i praksis. Vores kvalificerede bud er at udvidelsen kommer til at ske forholdsmæssigt, og således ikke medfører krav om en ekstra revisorerklæring, hvis der allerede foreligger en.

Grænser og betingelser

I samme ombæring sættes minimumsgrænsen for omsætningstab ned fra de nuværende 40% til 35%.

Ligeledes ændres maksimum-kompensationen fra de nuværende 60 mio. kr. i kompensation per virksomhed til 110 mio. kr. Forøgelsen ledsages af en udbyttebegrænsning, således at man ikke må udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb i 2020 og 2021 hvis man modtager mere end 60 mio. kr. i kompensation.

Endelig nedsættes minimumskravet til faste omkostninger fra oprindeligt 25.000 kr. i en tremåneders periode til 12.500 kr.

Usikkerheder

For nuværende skal man reducere sin kompensation hvis man har haft underskud sidste år. Dette ændres formentlig også, således at reduktionen kan omfatte maksimalt 50% af underskuddet sidste år. Det er imidlertid usikkert hvordan denne regulering af overkompensation eller underkompensation vil blive udført i praksis.

For de virksomheder, som på grund af helt ekstraordinære omstændigheder har underskud i 2019, men ellers kører med overskud, vil der, såfremt det er muligt, blive anvendt en anden referenceperiode end 2019 for underskuddet. Vi forventer, at dette kommer til at være betinget af at underskuddet fra tidligere skyldes for eksempel klimainvesteringer, energieffektiviseringer, ekstraordinær vækst og ressourceforbrug, så det sikres, at der ikke overkompenseres og ydes kompensation til virksomheder med ineffektiv drift.

Mange af tilpasningerne kræver statsstøttegodkendelse fra EU-Kommissionen. Også dette bidrager til usikkerhed.

Endelig er der på nuværende tidspunkt stadig en del tvivl om, hvilke ”faste omkostninger” der er omfattet af kompensationsmuligheden.

Søge nu eller senere?

Set i lyset af de ovennævnte usikkerheder omkring opdatering af denne ordning kan det være en fordel at vente med at ansøge om kompensation, til disse forholdene er afklaret. Antageligvis vil dette ske i løbet af et par uger.

Omvendt vil der være visse virksomheder som har brug for at ansøge for at få en udbetaling så snart som muligt, så der er penge til at videreføre virksomhedens drift. Disse virksomheder vil formentlig opleve en eller flere efterreguleringer for at imødekomme ovenstående ændringer.

Det taler for at ansøge nu, at der under alle omstændigheder skal søges en ekstra gang for at blive omfattet af den ekstra måned. Omvendt koster det flere penge hvis rådgiver skal have fat i sagen flere gange.

Så lidt afhængig af hvilken situationen man står i, er det en fordel at vente med ansøgning, eller søge nu. Medmindre man akut har brug for pengene, er det vores generelle anbefaling at afvente situationen til ovenstående er afklaret.

Frister

For den oprindelige ordning, som stadig er gældende, skal der søges senest 30. juni 2020. Hvornår den nye ansøgningsfrist bliver, vides ikke. Det er muligt, at fristen for den eksisterende ordning fastholdes, og så kommer der en ny ansøgningsfrist for den ekstra måned.

Vi formoder at alle ændringerne bliver implementeret med at bagudvirkende kraft.

Vi hjælper gerne

Fordi alting sker så hurtigt kan det kan godt være vanskeligt at navigere i disse ordninger og ændringer. Vi har erfaring med lovgivningen og med de offentlige myndigheder, og bistår gerne med rådgivning og dokumentation. Kontakt os, og fortæl om din situation og dine behov.