Kontakt os

Ifølge et fremlagt lovforslag ønsker skatteministeren at forhøje loftet for indskud på aktiesparekontoen gradvist frem til 2026. I forslaget lægges desuden op til, at aktier på First North skal være børsnoterede for at gøre administrationen nemmere for både myndighederne og aktieejerne. Umiddelbart kan dette dog godt virke forvirrende.

Aktiesparekonto

Pr. 2023 kan der maksimalt indskydes 106.600 kr. på en aktiesparekonto, hvor gevinster beskattes med 17% og ikke med de almindelige 27 eller 42%. Det er dette loft, der foreslås forhøjet frem til 2026. Ifølge forslaget skal loftet således i 2024 være 135.200 kr, i 2025 øges til 136.500 kr., for endelig at stige yderligere til 140.100 kr i 2026. Dette er det maksimale indskud der foreslås forhøjet; der er altså ikke tale om årlige indskudsmuligheder. Hvis aktierne – rent teoretisk – forbliver at være præcis det samme værd, vil der således for eksempel kunne indskydes 3.600 kr. i 2026.

Man mener at forhøjelsen af aktiesparekontoen vil medføre at staten får 25 mio. kr. mindre i kassen fra og med 2026, når forslaget er fuldt indfaset. Det er bemærkelsesværdigt, at der er tale om så lille et beløb.

Der kan oprettes én aktiesparekonto per person. Men hvis der fejlagtigt er oprettet flere, er det den først oprettede, som har skattemæssig status som ”Aktiesparekonto”. I forslaget lægges op til, at skatteforvaltningen skal kunne godkende en senere oprettet aktiesparekonto, hvis der er oprettet mere end én aktiesparekonto, og det af en eller anden årsag ikke er den først oprettede, der bør godkendes. Det vil skabe mere fleksibilitet, både for administrationen og kontoejerne, hvis man er kommet til at oprette mere end én aktiesparekonto.

First North

Det skal skattemæssigt være nemmere for personer at investere i aktier. I dag er handel med aktier fra Københavns Fondsbørs defineret som et ”reguleret marked” og beskattes som børsnoterede aktier. Aktier fra First North er derimod en ”multilateral handelsfacilitet”, og beskattes som unoterede aktier.

Det foreslås nu, at aktier fra First North og andre multilaterale handelsfaciliteter skal overgå fra at være beskattet som unoterede aktier til at blive beskattet som børsnoterede aktier.

Det lyder jo besnærende og simplere i fremtiden. Men det vil også medføre at realiseret tab på sådanne aktier ikke længere skal kunne modregnes i skat af anden indkomst, men derimod kun i gevinster og udbytte fra andre børsnoterede aktier. Tabene bliver altså dét der hedder “kildeartsbegrænsede”.

Ændringen skal have virkning fra 1. januar 2024. Det kan være, at overgangsreglerne justeres i det endelige lovforslag, men ellers er konsekvensen, at eventuelle tab på First North aktier fra dén dato skifter fra at kunne modregnes din øvrige skat, til ovenfor nævnte kildeartsbegræsning. Man bør derfor overveje, om aktier med større urealiserede tab skal sælges inden nytår, således at tabet vil kunne modregnes din øvrige skat.

Statusændringen vil også medføre, at der ved salg af aktierne til det udstedende selskab, efter anmodning hos Skatteforvaltningen, vil kunne opnås fradrag af anskaffelsessummen. Ellers vil hele salgssummen som nu blive beskattet som udbytte.

Kontakt os

Dette kan som nævnt godt være lidt vanskeligt at overskue. Du er altid velkommen til at ringe eller skrive, hvis du gerne vil have sikkerhed for, at du træffer de rigtige beslutninger – vi sidder klar til at hjælpe.