Kontakt os

Den 1. juli 2021 ændres reglerne for salg af varer til private kunder i andre EU-lande væsentligt.

De nye regler for salg af varer til privatpersoner med bopæl i andre EU-lande skulle være trådt i kraft 1. januar 2021, men EU valgte at udskyde ikrafttrædelsen til juli på grund af Corona-situationen. Et par medlemslande har ønsket en yderligere udsættelse, men det er der i skrivende stund ikke tegn på de får. 

Under alle omstændigheder anbefaler vi, at man allerede nu forbereder sig på ændringerne, hvis man er en af de virksomheder der bliver berørt. 

Hvad er omfattet?

Når ændringen træder i kraft skal danske virksomheder, som sælger varer og ydelser til privatpersoner med bopæl i andre EU-lande, anvende One Stop Moms-ordningen.

Hidtil har denne ordning kun omfattet salg af elektroniske ydelser (under betegnelsen MOSS, eller Mini One Stop Shop), men udvides altså til generelt at omfatte salg af ydelser, som er ”fjernleverbare”, samt salg af varer, som hidtil har været omfattet af fjernsalgsreglerne, hvor leverandøren står for forsendelse af varen til kunden – for eksempel salg via webshop.

Hvordan fungerer det?

Når de nye regler er trådt i kraft, skal en dansk virksomhed, som sælger og sender en vare til en privat kunde i udlandet, tillægge salget modtagerlandets moms – salg til en tysk kunde skal tillægges tysk moms, salg til en polsk kunde skal tillægges polsk moms og så videre.

Det er det land, hvortil varen leveres, som dikterer momssatsen. Har man for eksempel bopæl i Finland, men får en vare sendt til et sommerhus i Sverige, skal salget tillægges svensk moms.

Princippet er, at momsen skal falde i det land hvor varen eller ydelsen overgår til forbrug, og at den skal skal indbetales af sælger til myndighederne i sit hjemland, som herefter er har ansvar for at fordele den indbetalte moms på de korrekte lande.

Komplikationer

Udvidelsen af ordningen til at omfatte varesalg vil i nogle tilfælde give udfordringer.

Når momssatsen i kundens land skal anvendes, kan der være tale om et land, som anvender forskellige momssatser (differentieret moms). Eksempelvis har en del EU-lande nedsat moms på visse fødevarer, bøger, medicin, børnetøj m.v.

Det er sælgers ansvar at anvende den rigtige momssats i forbindelse med hvert salg. Det kan derfor blive nødvendigt at anmode om en bindende erklæring om momssatser fra lande, hvor der kan være tvivl om hvilke satser man skal anvende på hvilke varer.

Dette er en betydelig del af grunden til vores anbefaling om at komme i gang med forberedelserne i god tid.

Registrering, bogføring og information

Når man er omfattet af de nye regler, skal der ske en særlig registrering hos Skatteforvaltningen – en såkaldt One Stop Moms-registrering. Registrering sker ved brug af blanket 31.041 (elektronisk) og betyder at den udenlandske moms, som opkræves hos udenlandske kunder, afregnes til Skatteforvaltningen i Danmark. 

Virksomheder der allerede er registreret efter MOSS-ordningen for salg af elektroniske tjenesteydelser vil automatisk blive overflyttet til den nye ordning.

De danske myndigheder har meddelt, at der kan ske registrering med virkning fra 1. april 2021 (under forudsætning af, at ændringen ikke bliver yderligere udskudt).

Ved bogføring af et salg til en privat EU-kunde skal der være oprettet konti, der sikrer at den udenlandske moms bogføres korrekt for hvert land og eventuelt for hver sats. Efter indførelse af MOSS-ordningen blev en del regnskabssystemer ændret så de kunne håndtere disse behov, så det forventes, at disse systemer forholdsvis enkelt kan tilpasses de ændrede regler.

Den særlige One Stop Moms-angivelse vil minde meget om den angivelse, som anvendes i MOSS-ordningen. Det forventes, at der kun vil ske nogle ganske få ændringer af den tekstmæssige del, mens selve opbygningen og angivelsesfelter fastholdes, dog bortset fra at angivelsen skal tage højde for differentieret moms, hvilket formentlig skal fremgå.

Ud over registrering og rengskab skal der tages stilling til ændringer på hjemmeside eller webshop, herunder hvordan kunden informeres om at prisen indeholder lokal moms, om priserne skal justeres i forhold til momssatsen i kundens hjemland, og i så fald hvordan, med videre.

Undtagelser

Hvis en virksomheds salg af varer og ydelser til privatpersoner med bopæl i andre EU-lande er under 10.000 Euro årligt, kan den undgå One Stop Moms-registrering, og i stedet opkræve dansk moms af salget. Har man en webshop, som hovedsageligt er orienteret mod det danske marked, men som har nogle få handler med private i andre EU-lande, er det således muligt at slippe for at skulle anvende ordningen.

Hvis der sker salg til privatpersoner, som har bopæl uden for EU, gælder fortsat de almindelige regler. Det indebærer, at sådanne salg i de fleste tilfælde kan gennemføres uden at afregne moms af salget. Hvis der er tale om varesalg, er det en forudsætning at varen fysisk sendes til en adresse uden for EU.

Brug for hjælp?

Hvis der er noget af dette, der giver anledning til tvivl eller skaber behov for vejledning eller hjælp, så kontakt os gerne – vi er klar til at bistå dig og sikre, at du er godt forberedt til den nye ordning!