Kontakt os

Kan du huske reglerne for rejsefradrag og skattefrie diæter?

Hvis ikke, så læs blot videre. Vi har samlet reglerne for de forskellige skattefradrag, som du kan få, når du rejser i forbindelse med dit arbejde. I forbindelse med rejse, kan du endda få 25% i godtgørelse for småfornødenher! Læs med her og få en hurtig indgangsvinkel til rejsefradrag og 25%-reglen.

Hvad er en rejse ifølge SKAT egentlig?

Før vi kan begynde at skrive om specifikke satser for de forskellige fradragsmuligheder, er man nødt til at se på, hvad SKAT har af krav, før man kan få fradragene.

De overordnede betingelser for rejse er ifølge SKAT:

De overordnede betingelser for rejse er ifølge SKAT:

  • Rejsen skal vare min. 24 timer
    – Dertil er det vigtigt at huske, at hvis din rejse eksempelvis varer 40 timer, får man dermed udbetalt døgnsatsen plus 16/24timer.
  • Overnatning skal ske udenfor ens eget hjem
  • Din arbejdsgiver dækker ikke dine udgifter under rejsen. Dette gælder eksempelvis fri kost eller fri logi.
  • Ingen udbetaling af skattefri godtgørelse
  • Arbejdsgiver betaler skattefri godtgørelse, men med et beløb der er lavere end SKATs standardsatser

Husk at SKAT har defineret standardsatser for rejsefradrag, disse lyder i 2019 således:

Sats pr. døgn 2019
Logi kr. 219
Kost og småfornødenheder for andre lønmodtagere kr. 509

25% godtgørelse for småfornødenher

Hvis din arbejdsgiver ikke dækker udgifter til kaffe, avis, busbilletter eller andre småfornødenheder, kan du fra SKAT få et fradrag for disse.

Fradraget indbefatter at du på din arbejdsrelaterede rejse, kan få fradrag for 25% af SKATs standardsats. Denne standardsats er fastlagt til kr. 127,25 pr. døgn i 2019. Denne sats gælder også, hvis du gennem dit arbejde har fået fri kost på rejsen.

”Min arbejdsgiver har betalt mindre end standardsatsen, hvad så?”

Hvis din arbejdsgiver betaler mindre end SKATs standardsats, kan du stadig få del i fradraget. Dette betyder dog, at dit fradrag kan lægges på differencen mellem standardsatsen (kr. 127,25).

Det følgende regnestykke, bliver dernæst et udtryk for, hvis din arbejdsgiver har betalt mindre end SKATs egne standardsatser:

Arbejdsgiver betaler 80kr pr. døgn til småfornødenheder. Derfor bliver dit fradrag:

127,25 – 80 =  kr. 47,25 pr. døgn

De skattefrie diæter behøver desuden ikke kvitteringer, da disse dækker udokumenterede udgifter. Der er en grænse for hvor meget du max må få i diæter. SKAT har fastlagt en øvre grænse på kr. 28.000 årligt, for hvad der kan udbetales. Hvis man som lønmodtager har nået denne grænse på et år, skal lønmodtageren selv tage udgifterne med til arbejdsgiver, for at få dækket de forskellige rejsemæssige udgifter.

Enkle undtagelser

Der er dog enkelte undtagelser for om man kan få ovenstående 25%’s godtgørelse. For eksempel, kan man ikke få 25%’s godtgørelsen, hvis man allerede får skattefri rejsegodtgørelse efter standardsatserne.

Derudover gælder 25%’s godtgørelsen desværre ikke for selvstændige erhvervsdrivende.