Kontakt os

Hvis du har personlig restskat for 2023, som ikke er afregnet før årsskiftet, så skal du betale rente. I den forbindelse vil du opleve, at renten er steget markant i forhold til 2022.

Betaling mellem 1. januar og 1. juli

Hvis restskat betales efter 31. december 2023 betales en rente, som opgøres dagligt. Afregnes der før den 1. juli 2024 er satsen for dag-til-dag-reten 5,5 % årligt. Sidste år var denne rente på blot 2,2 % (oprindeligt oplyst af Skattestyrelsen til 1,7 %) – den er altså steget ganske betragteligt. Hvis en restskat udgør 220.000 kroner, som betales 1. april 2024, så vil renten således udgøre 5,5% af 220.000 kroner i 3 måneder, eller cirka 3.000 kr.

Da renten ikke er skattemæssigt fradragsberettiget, vil den faktiske omkostning være ca. 8 %, årligt, eller ca. 4.400 kr. i ovenstående eksempel.

Betaling efter 1. juli

Hvis betaling finder sted efter 1. juli 2024 er restskattetillægget 7,5 % årligt. I eksemplet med 220.000 kr. i restskat svarer dette til 8.500 kr., hvis betalingen sker kort efter 1. juli 2024. Eftersom renten ikke kan trækkes fra vil den faktiske omkostning være ca. 11 % for et halvt år. I eksemplet ovenfor med 220.000 kr. restskat, svarer det til godt 12.000 kr.

Restskattetillægget var sidste år på 4,2 % (oprindeligt oplyst af Skattestyrelsen til 3,7 %).

Hvis du ikke betaler din restskat senest 1. juli 2024, overføres 23.973 kr. inklusiv tillæg til skatten 2025. Det betyder, at dit fradrag for 2025 vil blive mindre, og du kommer derfor til at betale mere i skat det år. Hvis du for eksempel har en restskat på 15.000 kr. for 2023, som du ikke betaler og dermed får indregnet, betyder det, at du i 2025 skal betale ca. 16.125 kr. mere i skat. Du vil således få 1.344 kr. mindre udbetalt hver måned. Det betyder også, at du først bliver færdig med at betale din restskat for 2023 ved udgangen af 2025.

Vedrørende fristen 1. juli

Fristen for frivillig betaling af restskat er 1. juli 2024. Du kan betale med dankort indtil kl. 23:59, eller via netbank inden for din netbanks åbningstid. Når du betaler restskat, bliver din indbetaling først registreret 2-3 hverdage efter betalingsdatoen. Du kan se en kvittering i TastSelv under Betaling > Betalingshistorik.

Kom i gang i ordentlig tid

Det høje renteniveau styrker incitamentet til at komme i gang med at opgøre din indkomst for 2023, i ordentlig tid. Overvej om bogføringen for 2023 kan færdiggøres hurtigst muligt, og om andre relevante oplysninger som skal medtages på din årsopgørelse – eksempelvis kørsel, udlejning, børne/ægtefællebidrag, værdipapirer og lignende – kan fremskaffes.

Kontakt os

Vi hjælper selvfølgelig gerne med dette, og med andre ting der vedrører regnskab og økonomi – du er altid velkommen til at kontakte os.