Kontakt os

Som vi tidligere har skrevet om, så har der siden 2017 foregået en indsats mod hvidvask, som blandt andet omfatter regulering af kontanter.

Som følge af denne løbende indsats er det i dag forbudt for virksomheder at modtage kontantbetaling på 20.000 kroner eller derover. Ved kontant betaling til leverandører på mere end 8.000 kroner gælder desuden et indberetningskrav.

Alle betalinger er omfattet

Grænsen ligger på 20.000 kroner og gælder både for betalinger, som sker på en gang, og for en reel betaling, som du modtager ad flere omgange, eksempelvis ved ratebetalinger.

Hvis du sælger en vare for 20.000 kroner eller derover, kan din kunde altså enten betale for hele varen digitalt, eller betale delvist kontant, så den kontante del af betalingen ikke overstiger 19.999,50 kroner.

Hvis forbuddet overtrædes, kan du risikere store bøder.

Husk at indberette til Skat ved kontantbetaling over 8.000 kroner

Grænsen gælder både når din virksomhed modtager kontant betaling fra en kunde, og når virksomheden betaler en leverandør kontant. Ved kontant betaling til leverandører gælder desuden, at hvis du køber varer og ydelser for mere end 8.000 kroner inklusive moms, skal du indberette beløbet til skattemyndighederne. Hvis du undlader at gøre dette, kan du ikke trække udgiften fra – og nok så vigtigt: Hvis din leverandør snyder, kan du også risikere at skulle betale den moms, som din leverandør har undladt at betale.

Sådan indberetter du kontanthandel til skattemyndighederne

Når du betaler et kontant beløb over 8.000 kroner, skal du sende besked om kontanthandlen til skattemyndighederne via TastSelv Erhverv senest i forbindelse med din virksomheds oplysningsfrist, som normalt er den 1. juli i året efter indkomstårets udløb.

Du skal som minimum give følgende oplysninger i beskeden:

  1. Betalt beløb
  2. Betalingsdato
  3. Din virksomheds navn og CVR-nummer
  4. Fakturanummer
  5. Faktureringsdato

 

Forslag om at nedsætte kontantgrænsen

Regeringen har foreslået, at kontantforbuddet nedsættes til 15.000 kroner og forventer at fremsætte forslaget i begyndelsen af 2024. Indtil andet eventuelt besluttes er den nuværende kontantgrænse på 20.000 kroner naturligvis fortsat gældende.