Kontakt os

Der er sket en ændring i kravene til selvangivelse for hovedaktionærer. Er det dig, og kender du til kravet om indberetning?

At være hovedaktionær vil sige, at man har bestemmende indflydelse. Det kræver at man kontrollerer over 50% af stemmerne i en virksomhed – og dét gør over 300.000 danskere. For alle disse mennesker gælder, at man har pligt til at indberette visse forhold i forbindelse med den personlige selvangivelse. 

Et overset problem

Der har tidligere været en grænse for selvangivelse af kontrollerede transaktioner på 5 millioner kroner. Grænsen er imidlertid blevet ophævet, men for mange har informationen om dette har ikke været helt klar. Alle hovedaktionærer – hvilket som nævnt vil sige kapitalejere med bestemmende indflydelse – skal huske at selvangive en ekstra blanket fra 2019 og frem.

Du bør ikke forlade dig på, at din revisor automatisk foretager denne indberetning. Dels er selv revisorer ikke altid klar over det, eller over de nye regler, og dels er dette knyttet til den personlige selvangivelse, og således adskilt fra revisors arbejde for virksomheden. 

Indberetning sker via et skema, som kaldes 05.021. Du kan downloade skemaet ved at klikke på knappen herunder.

Download skema

De forhold der skal indberettes kan for eksempel være:

  • At man har bestemmende indflydelse
  • Mellemregning hvor hovedaktionæren har stillet penge til rådighed for selskabet, eller har lånt penge af selskabet, samt forrentning af begge situationer – man skal angive den største saldo på mellemregningen i årets løb
  • Husleje som selskabet eller kapitalejer har betalt til hinanden i årets løb
  • Kapitalejers køb af aktiver, varer eller tjenesteydelser fra selskabet

Der er en længere række potentielle forhold; vi har her omtalt de oftere forekommende. 

Indsendes selvom der ikke er transaktioner

Der skal ikke indsendes oplysninger om løn og udbytte, som trods alt er de oftest forekommende transaktioner. Det understreges, at det udelukkende er kontant udbetalt udbytte og løn, der ikke skal indberettes via skema 05.021. Det vil sige, at hvis man udlodder en fordring, som det for eksempel sker ved skattepligtige kapitalejerlån, så skal der ske indberetning af dette i skemaet.

Bemærk, at skemaet skal indsendes uanset om der er transaktioner eller ej – eventuelt bare normal løn og udbytte. Hvis der ikke er indberetningsværdige transaktioner skal man kun udfylde stamoplysningerne i skemaets punkt 1-9.

Bemærk også den noget særprægede udfyldning, hvor man skal sætte X hvis der IKKE er transaktioner indenfor det pågældende område.

Praktisk indsendelse

Skema 05.021 er et Excel-skema. Det skal indsendes sammen med kapitalejers oplysningsskema (selvangivelse), hvilket i praksis sker via ”Kontakt”-siden, når man er logget ind i sin TastSelv på skat.dk.

Her vælges ”Skriv til os”, derefter ”Indsend til os” og så ”Oplysninger om kontrollerede transaktioner (Skema 05.021)”.

Frist

Hvis der er tale om indkomståret 2019, er fristen for selvangivelse udskudt som følge af coronavirus-situationen. Denne frist er således den 1. september 2020, altså om knap en uge fra skrivende stund!

Konsekvenser

Hvis man falder i kategorien af kapitalejere, der er forpligtet til at indsende dette skema, men ikke gør det, er en potentiel konsekvens, at det registreres som manglende rettidig indsendelse af selvangivelsen. Dette kan medføre, at der pålægges bøde og kontrollovstillæg.

Vi hjælper gerne

Kontakt os, hvis der er noget af dette der giver anledning til spørgsmål eller tvivl – vi er klar til at yde den bistand du har brug for.