Kontakt os

Det er atter blevet den tid på året, hvor virksomhedsdrivende skal forholde sig til spørgsmålet om acontoskat: Skal – eller kan – min virksomhed betale acontoskat, og i så fald hvor meget? Kan jeg justeret min indbetaling? Hvilke satser og datoer skal jeg være opmærksom på?

Vi har samlet et overblik, så du kan være rigtigt klædt på.

Acontoskat i 3 rater

Først og fremmest: Det kan godt betale sig at afregne sin selskabsskat som acontobeløb. De to første acontobeløb for indkomståret 2023 forfalder henholdsvis den 20. marts og den 20. november. Tilsammen udgør disse 50% af den gennemsnitlige skat, som er betalt de seneste 3 år. Selskabet har modtaget en opkrævning på disse (første og anden rate) via e-Boks. I brevet indgår en betalingslinje, som du også kan finde under menuen Stamoplysninger på Skattekontoen.

Man kan også betale en tredje rate, som forfalder 1. februar året efter indkomståret, altså den 1. februar 2024. Denne er helt frivillig.

Rentesatser

Hvis det senere viser sig, at den endelige skat er større end den acontoskat som er betalt, skal selskabet betale restskat med en forventet rente på 4,4%. Restskattetillægget er ikke fradragsberettiget, og dermed svarer det til en rente på 5,6% før skat. Med mindre du kan trække på en kredit med mere end 5,6% rente, så bør du altså betale ekstra frivillig acontoskat. 

Satsen for restskattetillæg 4,4% er forventet, og godtgørelsen ved overskydende skat forventes til 0,4 %. De endelige rentesatser for 2023 offentliggøres den 15. december 2023.

Hvis du ønsker at justere 1. og 2. rate

Betalingsfristen for de første to rater er 20. marts. Hvis du ønsker at betale mere eller mindre end der er opkrævet af Skattestyrelsen, er det vigtigt at du først registrerer beløbet på tastselv, og derefter ændrer det til dét du ønsker. Ellers risikerer du, at betalingen bliver returneret. Du registrerer beløbet således:

  1. Log på skat.dk/tastselverhverv, og vælg Skat for selskaber m.fl. → Selskabsskat → Acontoskat.
  2. Klik på Indberet/Ændr ud for den rate, du vil ændre.
  3. Indberet det beløb, du vil ændre raten med. Vær opmærksom på, at den værdi, du indtaster, bliver lagt til eller trukket fra den ordinære rate.
  4. Indbetal beløbet via betalingslinjen, som du finder under menuen Stamoplysninger på Skattekontoen.

Vær opmærksom på, at ændringen først kan ses på Skattekontoen dagen efter indberetningen.

Ved oprettelse af frivillig acontoskat forfalder aconto skatten med det samme. Det har betydning, når man indberetter i god tid; hvis du for eksempel laver en indbetaling på Skattekontoen til moms, men momsbeløbet ikke fremgår af Skattekontoen, så vil beløbet blive brugt til at dække acontoskat, da Skattekontoen automatisk bruger en indbetaling til at dække “næste skyldige beløb i køen”.

Man kan få pengene tilbage – mod rente

Hvis man frivilligt indbetaler ekstra, eksempelvis ved første rate, men gerne vil have pengene igen, for eksempel i forbindelse med rate nr. to, kan dette godt lade sig gøre. Skattestyrelsen tager dog en eventuel negativ rente af frivillig acontoskat, som selskabet beder om at få tilbagebetalt inden årsopgørelsen, hvis indskudsbevisrenten i Danmarks Nationalbank er lavere end -0,2%.

Vær opmærksom på, at du ikke kan oprette en frivillig rate to, hvis du har bedt om at den ordinære rate et, eller den ordinære rate to bliver nedsat.

Brug for bistand?

Lægård Revision følger med i den digitale udvikling – kontakt os gerne, hvis du har behov for faglig vejledning eller bistand i forbindelse med dette, eller hvis der er andre ting relateret til din virksomheds økonomi vi kan hjælpe med.