Kontakt os

Vi nærmer os dette års første frist for indbetaling af acontoskat. Som sidste år er praktikken omkring acontoskatten upåvirket af den situation, der ellers sætter mange ting i samfundet på den anden ende – men der er muligvis grund til at være opmærksom alligevel.

Ordinær acontoskat

Selskaber skal betale ordinær aconto-skat to gange om året i lige store rater, som beregnes ved at tage et gennemsnit af de seneste tre års indkomst, og dele det i to lige store. dele. Du har fra februar kunnet se ratebeløbet for dit selskab på TastSelv Erhverv.

Eftersom mange virksomheders økonomi naturligvis er påvirket af Corona-situationen, så kan der være ræson i at se på, om den ovennævnte beregning har resulteret i et beløb, der er for højt i forhold til virksomhedens reelle forhold. Hvis dette er tilfældet, så kan man reducere beløbet på TastSelv Erhverv – dog kun hvis man gør det før fristen for indbetaling. Er fristen overskredet, skal man kontakte Skattestyrelsen for at opnå nedsættelse.

Fristen for første rate er i år den 22. marts.

Se i øvrigt SKATs vejledning.

Hav dokumentationen klar

Hvis selskabets indberetninger ændres i forhold til de beregnede rater, så kan Skattestyrelsen vælge at udbede sig dokumentation for de ændrede forhold. Laver man en ændring, er det således en god ide at have dokumentationen klar på forhånd.

Skal vi hjælpe?

Vi sidder klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for vores bistand, med dette eller andre forhold omkring virksomhedens økonomi. Du er altid velkommen til at kontakte os.