Kontakt os

Som forventet er de nye regler, som skal lette omregistrering af IVS i forbindelse med udfasning af ordningen, trådt i kraft – det skete pr. 26. februar. Med ikrafttrædelsen er vi således endeligt sikre på, hvilke forhold der gør sig gældende, og hvilke lettelser det drejer sig om.

Vi har taget et overblik.

Tidsfristen

Den generelle forventning var at tidsfristen for omregistrering ville blive forlænget, og det er den da også blevet – fra 15. april til 15. oktober i år. Såfremt man ikke har igangsat omregistrering af sit IVS senest da, kan Erhvervsstyrelsen fastsætte en yderligere, endelig frist, hvorefter selskabet kan tvangsløses.

Kapital

Som forventet er også kravet om kapital på omregistreringstidspunktet lempet, så der blot skal ske indbetaling af forskellen mellem den nuværende selskabskapital og den fastsatte minimumskapital på 40.000 kr. For eksempel: Hvis selskabet har en kapital på 1000,- kr., så skal der altså foretages en indbetaling af 39.000 kr. Dette kaldes også restkapitalen.

Desuden er der ikke længere krav om, at eventuelle negative frie reserver skal indbetales. Det betyder, at man kan omregistrere et selskab med en samlet egenkapital på mindre end 40.000 kr., eller sågar med negativ egenkapital. Har man opbygget negative frie reserver på eksempelvis 500.000 kr. i selskabets levetid, står dette altså ikke længere i vejen for en omregistrering. Hvis vi fortsætter eksemplet ovenfor, hvor selskabet har 1.000 kr. i egenkapital, kræver omregistreringen blot at der indbetales yderligere 39.000 kr. Det vil sige, man kan efterfølgende omregistrere et selskab med en  kapital på 40.000 kr. samt negative frie reserver på 500.000 kr. Egenkapitalen udgør dermed -460.000 kr.

Indbetaling

Indbetaling af restkapital skal ske efter selskabslovens kapitel 10 om kapitalforhøjelser. Det betyder, at indbetalingen kan gennemføres på en af følgende måder:

  • Kapitalforhøjelse ved kontant indbetaling.
  • Kapitalforhøjelse ved indbetaling af andre værdier end kontanter, for eksempel en bil (dette kræver vurderingsberetning).
  • Kapitalforhøjelse ved konvertering af gæld (for eksempel selskabets gæld til kapitalejer) til virksomhedskapital.
  • Kapitalforhøjelse i form af fondsforhøjelse, hvorved der overføres fra selskabets reserver til selskabskapitalen. Der kan anvendes alle reserver under egenkapitalen, med undtagelse af ”reserve for udlån og sikkerhedsstillelse” og ”reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital og overkurs”.
  • Konvertible gældsbreve.

Revisor?

Der behøves ikke længere nogen erklæring fra godkendt revisor om kapitalens tilstedeværelse. Det vil sige at der kan ske omregistrering, uden at godkendt revisor er indblandet.

Der vil dog blive behov for godkendt revisor, hvis der skal indskydes andre værdier end kontanter, eller hvis selskabet sendes til tvangsopløsning og skal genoptages.

Omregistrering er gebyrfrit for selskabet.

Tag fat i os

Som altid er du velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om dette emne – og i øvrigt, hvis der er noget omkring din virksomheds økonomi, ikke mindst her i Corona-tiden, som vi kan bistå med!