Kontakt os

Som led i Danmarks tiltag for at hjælpe virksomheder under Corona har Folketinget den 23. februar vedtaget at give adgang til rentefrit at låne penge af staten, svarende til den moms virksomheden skal indberette og betale den 1. marts 2021.

Vi ser på hvordan man som virksomhed skal forholde sig.

Hvilket beløb?

For virksomheder med kvartalsafregning er 3. og 4. kvartals moms blevet lagt sammen. Afregner man halvårligt er det 1. og 2. halvårs moms, som er lagt sammen. Der er altså tale om momsen for enten det halve af 2020, eller for hele året. Dette beløb kan man således låne rentefrit af staten.

Hvem kan låne?

For at få adgang til denne lånemulighed, så kræves det at man har indberettet rettidigt, altså senest 1. marts 2021. Ordningen med momslån gælder i øvrigt ikke virksomheder under konkursbehandling, virksomheder under rekonstruktionsbehandling, virksomheder under likvidation eller virksomheder under tvangsopløsning.

Betal momsen

Udgangspunktet er, at man betaler sin moms 1. marts. Når man så søger om lånet, bliver et tilsvarende beløb indsat på Skattekontoen.

Det forventes, at der kan søges fra 17. marts, og at udbetaling til Skattekontoen finder sted tolv dage senere, medmindre der er behov for at foretage kontrol af anmodningen. Hvis der derefter er positivt indestående på Skattekontoen, og der ikke er andre udeståender med Skattestyrelsen, og man ikke har forhøjet udbetalingsgrænsen, udbetales pengene til virksomhedens bankkonto i løbet af yderligere fem dage (det vil sige den 3. april, som dog er en lørdag, så første bankdag herefter, mandag den 5. april).

Ministeren tager forbehold for, at der kan opstå uforudsete udfordringer af systemteknisk eller driftsmæssig karakter, som vil forsinke processen.

– eller betal ikke

Hvis man ikke betaler til tiden – for eksempel fordi man er en af de relativt mange virksomheder, som ikke har likviditet til det – kan man godt opnå lån alligevel. I så fald vil lånet vil imidlertid ikke komme til udbetaling, men blive anvendt til at modregne gælden.

  • Det betyder at man godt kan opnå lånet, selvom man ikke har betalt momsen som forfalden 1. marts 2021.
  • Det kan ske, at man under forløbet modtager en rykker for betaling, i hvilket tilfælde rykkergebyr kan blive pålagt.
  • Der vil påløbe renter fra betalingsfristen og frem til lånet bevilges (forventeligt renter i ca. 29 dage).
  • Renter og gebyrer kan ikke lånes/skyldes, og skal betales. Ellers overgår de til alm. inddrivelse med foged osv.

I praksis virker låneordningen således som en udskydelse af betalingsfristen for virksomheder der er udfordret på likviditeten – dog med renter, gebyrer og opkrævninger til følge.

Konkurs og betalingsordninger

Man kan godt få lån, selvom man bliver begæret konkurs mellem 1. marts og bevilling af lånet, dog ikke hvis man tages under faktisk konkursbehandling. Hvis virksomheden efter lånets udbetaling tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling, vil virksomheden således straks skulle tilbagebetale lånet.

Omkring betalingsordninger på Skattekontoen, har ministeren desværre kun udtalt sig om a-skattelån. Vi formoder dog, at der heller ikke ved moms-lån er problemer med optagelsen, selvom man har indgået en betalingsordning på Skattekontoen.

Tilbagebetaling

Lånet er som nævnt rentefrit, og pengene skal betales tilbage 1. februar 2022. Det sker via Skattekontoen.

Skattekontoen

Det er samtidig besluttet, at perioden med forhøjelse af beløbsgrænsen for indestående på skattekontoen forlænges til 1. juni 2022. Dermed kan virksomheder med overskudslikviditet anvende Skattekontoen i en rum tid, inden der sker automatisk overførsel til banken, med eventuel negativ rente til følge. Forlængelsen hænger sammen med udskydelse af lån til a-skat i en anden låneordning.

Tag fat i os

Som altid er du velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om dette emne – og i øvrigt, hvis der er noget omkring din virksomheds økonomi, ikke mindst her i Corona-tiden, som vi kan bistå med!