Kontakt os

Fra 1. juli 2024 indføres nye regler for arbejdstidsregistrering, som giver arbejdsgivere fleksibilitet i valg af registreringsmetode.

Nye retningslinjer fra beskæftigelsesministeren

Basert på de nylige opdateringer fra beskæftigelsesministeren, fremgår det nu klart, at:

  • Der er valgfrihed om registreringen foretages i regneark, via stempel-ur, fysisk på papir eller en helt 4. form.
  • Det er tilstrækkeligt at den daglige arbejdstid kun behøves at blive registreret af medarbejderen på de dage, hvor den faktiske arbejdstid afviger fra den aftalte og/eller skemalagte arbejdstid.
  • Det er kun den samlede mængde af daglig arbejdstid, som skal tidsregistres.
  • Der er således ikke krav om, at det registreres, hvornår på dagen arbejdet er udført.

Eksempel

En medarbejder, der arbejder fra kl. 9.00 til 14.00 og igen fra kl. 21.00 til 23.30, skal registrere 7,5 timer for den pågældende dag. Registrering er kun nødvendig, hvis arbejdstiden afviger fra det aftalte eller planlagte.

Opbevaring

Registreringen skal uanset metode være tilgængelig for den enkelte medarbejder. Registreringen skal opbevares 5 år efter udløbet af den periode man beregner den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid efter.

Selvtilrettelæggere

Reglerne gælder ikke for “selvtilrettelæggere”, som er undtaget fra den maksimale ugentlige arbejdstid på 48 timer, pausereglerne, samt reglerne om natarbejde, hvilket også eliminerer behovet for tidsregistrering. Det er vigtigt, at denne undtagelse specificeres i ansættelsesaftalen.

En medarbejder betragtes som ”selvtilrettelægger”, hvis følgende scenarier opfyldes:

  1. Vedkommende selv kan planlægge sin arbejdstid eller er i en position, hvor arbejdstiden ikke fuldt ud kan måles eller fastlægges på forhånd.
  2. Vedkommende har en ledelsesfunktion eller evnen til at træffe selvstændige beslutninger.

Under behandlingen er der som eksempler nævnt medarbejdere i det højere ledelseslag, visse akademikere, senioradvokater, og andre, der har en betydelig grad af frihed og selvstændighed i udførelsen af arbejdet. Husk eventuel tilpasning af ansættelsesaftaler, og vær opmærksom på persondata, som også skal håndteres ved implementering af de nye regler. 

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du vil vide mere.