Kontakt os

Som pensionist i Danmark kan du både få folkepension og en skattefri præmie, uanset din egen indkomst. Disse indkomster er dog i nogen grad bundet til din arbejdsaktivitet.

Hvad kan jeg få?

Hvis du bliver ved med at arbejde et vist antal timer, eller opnår en vis indkomst, så kan du få en skattefri seniorpræmie på henholdsvis 45.415 kr. det første år efter opnåelse af pensionist-rettighed, og 27.033 kr. det andet år.

Fra 1. januar 2024 kan du få fuld folkepension uanset din arbejdsindtægt og formue. Fra denne dato påvirker folkepensionisters arbejdsindkomst nemlig ikke længere beregningen af folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg. Det betyder, at der ikke længere er et loft for, hvor meget folkepensionister må tjene ved siden af deres folkepension, eller hvor stor en formue man må råde over.

Bør jeg udskyde min folkepension?

Selvom du har mulighed for at fortsætte med at arbejde, uden at det får betydning for din folkepension, kan du stadig vælge at udskyde folkepensionen. Skal du beslutte dig for, om du vil udskyde eller ansøge om folkepension, kan du i på borger.dk finde en beregner, som kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad det vil betyde for dig. Her kan du få en vejledende beregning af, hvad du kan forvente at få i folkepension og ventetillæg, hvis du vælger at udskyde folkepensionen og få den udbetalt senere.

Hvad er arbejdsindkomst, som nu ikke længere modregnes?

Arbejdsindkomst er indkomst ved personligt arbejde. Arbejdsindkomst er blandt andet:

  • Lønindkomst
  • Fratrædelsesgodtgørelse
  • Efterløn
  • Indkomster fra egen virksomhed, hvor du selv tager aktiv del i driften
  • Honorarer
  • Dagpenge
  • Mødediæter
  • listen er ikke udtømmende…

Pensionstillæg bliver stadig nedtrappet, hvis man modtager ”andre indkomster”, over 91.300 kr. Dette begreb omfatter eksempelvis kapitalindkomst, udbetalinger fra ratepension og livrenter, aktieudbytte over 5.000 kr., avance ved salg af aktier og avance ved salg af fast ejendom, ATP og LD.

Delvis virkning allerede fra 2023

Bemærk, at reglen allerede gælder bagudvirkende for 2023, dog således, at der for 2023 alene bortses fra positiv indtægt ved personligt arbejde. Der kommer i givet fald til at ske en ekstra-udbetaling når pensionen for 2023 reguleres, hvilket typisk sker fra maj 2024.

Også til dette findes der en beregner på borger.dk, som kan hjælpe dig i din beslutning.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os – vi hjælper gerne med dette, og med andre ting der vedrører økonomi og regnskab.