Kontakt os

Som følge af Coronavirus-situationen har regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået en aftale med det formål at yde ekstraordinær økonomisk hjælp til virksomheder, der på grund af omstændighederne er tvunget til at hjemsende medarbejdere.

Problemet

Mange arbejdsgivere har allerede været nødt til at opsige eller hjemsende medarbejdere, fordi der ikke er nok at lave – og for mange andre bliver det snart nødvendigt. Det gælder navnlig virksomheder i og omkring underholdningsindustrien, som er hårdt ramt af “social afstand” og opfordringer til at undlade at være mange mennesker samlet.

For biografer, cafeer, restauranter og legelande har dette allerede haft tydeligt mærkbar effekt, og også rejseselskaber, eventarrangører og lignende er, eller vil blive, ramt.

En håndsrækning

Derfor har regeringen og arbejdsmarkedets parter den 15. marts indgået en aftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere.

Ifølge aftalen kan virksomheder i tre måneder få delvis refusion for afholdte lønudgifter. Aftalen gælder for lønmodtagere i alle private virksomheder. Som modtager forpligter man sig til gengæld til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i den periode, hvor der modtages kompensation. Derudover er det en betingelse, at der er tale om mindst 30 pct. af medarbejderne eller mere end 50 ansatte, samt at alle, der søges kompensation for, er ansat før den 9. marts 2020.

Lever man op til disse betingelser, og såfremt man undlader at varsle fyringerne, kan virksomheden opnå en lønkompensation fra staten på 75 pct. af de pågældende medarbejderes løn – dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. For timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 pct., dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned.

For den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, betyder aftalen at man skal give afkald på ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage i tilknytning til kompensationsperioden. Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering eller lignende svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår.

Eksempler

Aftalen indeholder 2 eksempler:

Eksempel 1, restaurant
En restaurant med 19 ansatte forventer at varsle fyringer og hjemsende 10 ansatte som følge af coronavirus. De ansatte har en månedsløn på 25.000 kr. I dette tilfælde får restauranten 18.750 kr. i lønkompensation fra staten pr. medarbejder de hjemsender, svarende til 75 pct. af medarbejderens løn.

Medarbejderen fastholder sit arbejde og får fortsat sin oprindelige månedsløn på 25.000 kr.

Eksempel 2, industrifabrik
En industrifabrik med 500 ansatte forventer at varsle fyringer og hjemsender 60 ansatte som følge af coronavirus. De ansatte har en månedsløn på 34.000 kr. I dette tilfælde får arbejdsgiveren 23.000 kr. i lønkompensation pr. medarbejder fra staten, svarende til den maksimale lønkompensation.

Medarbejderen fastholder sit arbejde og får fortsat sin oprindelige månedsløn på 34.000 kr.

I begge eksempler skal medarbejderen i tilknytning til kompensationsperioden afholde fem feriedage. Kompensationen strækker sig højest over 3 måneder.

Revisorattest

Kompensationen er betinget af, at virksomheden med revisorbistand kan dokumentere, at man har hjemsendt medarbejderne. Det må forventes, at revisorerklæringen samtidig skal oplyse, at de øvrige betingelser er opfyldt. Ansøgningen sker på virk.dk.

Erhvervsstyrelsen forventer at man kan starte med at søge i uge 13 (23. marts 2020). Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020.

Læs Finansministeriets pressemeddelelse om aftalen her. 

 

Kontakt os, hvis du vil høre mere eller have hjælp til at vurdere om der kan opnås kompensation, til ansøgningen eller med virksomhedens dokumentation.