Kontakt os

Har din virksomhed en gulpladebil, der er registreret til erhvervsmæssig kørsel, må du som udgangspunkt ikke anvende den til privat brug. Motorstyrelsen sender i disse dage vejledningsmateriale til 67.000 virksomheder, som ejer gulpladebiler.

Ikke til privat brug

Virksomheder skal ikke betale fuld registreringsafgift af en varebil på gule plader. Derfor må den som hovedregel ikke anvendes til privat kørsel – det vil sige kørsel, som ikke er foretaget i virksomhedens interesse.

Det kan blive en dyr fornøjelse at overtræde reglerne for anvendelse af en gulpladebil, som er registreret til erhvervsmæssig kørsel. Alligevel behandler Motorstyrelsen hvert år omkring 200 sager om overtrædelse af reglerne for anvendelse af varebiler.

Vejledning og kontrol

Motorstyrelsen iværksætter nu en målrettet indsats for at sikre, at virksomhederne overholder reglerne om erhvervsmæssig og privat kørsel med guldpladebiler. Indsatsen består af vejledningsmateriale, som bliver sendt til 67.000 virksomheder og af opfølgende kontroller, hvor medarbejdere fra Motorstyrelsen i samarbejde med politiet blandt andet er ude på de danske gader og veje og vinke varebiler ind til siden for at tjekke, om reglerne bliver overholdt.

Derudover vil Motorstyrelsen fremover sende en vejledning hvert halve år til de virksomheder, der har anskaffet sig en varebil inden for det seneste halve år.

Reglerne

Det klare udgangspunkt er, at gulpladebiler ikke må bruges privat, men der er undtagelser. Man kan blandt andet købe dagsbeviser i begrænset omfang. Bilen kan også omregistreres, så den kan benyttes til både erhvervsmæssige og private formål mod betaling af privatbenyttelsesafgift.

På Motorstyrelsens og Skattestyrelsens hjemmesider kan du læse mere om reglerne for gule plader, og se mere om den vejledning om varebiler, der udsendes til de mange tusind virksomheder.

Brug for hjælp?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for professionel bistand – omkring dette emne, eller andet der har at gøre med din virksomheds økonomi og regnskab.