Kontakt os

Selvom adgang til at ændre din virksomheds registreringer på Virk.dk er beskyttet med NemID, så findes der desværre stadig måder, hvorpå svindlere kan tilvende sig adgang til at ændre i dem, og gøre stor skade – og sommerferie-tiden er en særligt sårbar periode.

Du kan imidlertid øge beskyttelsen af dine registreringer med et password, og gøre livet sværere for uretmæssige indtrængende.

Svindlernes simple tricks

Sommeren står for døren, og det betyder også sommerferie for virksomhedens ejere og medarbejdere. Det er en kendt problemstilling, at fravær af nøglemedarbejdere og afgivelse fra de daglige rutiner øger risikoen for, at svindlere kan snige sig forbi virksomhedens kontroller og sikkerhed.

For eksempel er det ret udbredt, at en svindler sender mails til virksomhedens ansatte og udgiver sig for at være virksomhedens direktør for at få den ansatte til at overføre penge til svindlerens konto. Hvis svindleren angiver at det haster, og medarbejderen er uvant med sikkerhedsprocedurerne, og den nærmeste leder måske også er på ferie, så er risikoen for at tricket virker selvfølgelig større.

Mere avancerede angreb

Hvis du driver din virksomhed i selskabsform, er en anden risiko, at en svindler kaprer dit selskab ved at ændre i de registrerede selskabsoplysninger i de offentlige registre, og dermed får mulighed for at repræsentere selskabet. En svindler kan eksempelvis indsætte sig selv i selskabets ledelse, og dermed blive i stand til at købe varer gennem selskabet, eller få lettere adgang til at hæve penge fra selskabets bankkonti.

Som udgangspunkt kan alle personer med et NemID ændre i virksomheders registreringer på Virk.dk. Det er selvfølgelig ulovligt at ændre i registreringer uden at have bemyndigelse, men muligheden foreligger, og dermed er der også en reel risiko for, at svindlere udnytter situationen. Hvis en svindler anvender et stjålet NemID til uberettiget at ændre i virksomhedens registreringer, er det meget vanskeligt at opklare, hvem der står bag.

Ganske vist sendes der automatisk en besked til virksomhedens digitale postkasse, når der sker registreringer på virksomhedens CVR-nummer i virk.dk, og hvis en person i virksomhedens ledelse eksempelvis bliver registreret ud af ledelsen, modtager personen også besked i sin personlige digitale postkasse. I ferietider er der imidlertid en betydeligt større risiko for, at de digitale postkasser ikke tjekkes så ofte som ellers, og derfor har svindlere større spillerum i sommermånederne.

Hvis du opdager, at der er foretaget uberettigede ændringer i din virksomheds registreringer, skal du kontakte Erhvervsstyrelsen hurtigst muligt. Du skal sende en mail til erh2@erst.dk, hvor du gør opmærksom på de uberettigede registreringer.

Det kan også være en god ide at kontakte virksomhedens bank, Skattestyrelsen og politiet.

Password giver ekstra beskyttelse

Ud over adgangen med NemID kan du på Virk.dk tilføje et password, så kun personer der kender dét kan foretage ændringer i virksomhedens registreringer.

Med sådan et password minimerer du risikoen for, at svindlere foretager uberettigede registreringer på din virksomheds CVR-nummer, for eksempel ved brug af et stjålet NemID. Opretter du et password skal du selvfølgelig huske at oplyse det til din revisor og din advokat, hvis du fortsat ønsker, at disse rådgivere kan foretage ændringer i virksomhedens registreringer.

For at oprette et password, skal du være tegningsberettiget eller være administrator for virksomhedens NemID tilslutningsaftale. Du kan se Erhvervsstyrelsens vejledning til at oprette et password her:

Undgå ulovlige og strafbare registreringer | erhvervsstyrelsen.dk

Spørg din revisor

Vi er altid opdateret på de digitale løsninger, som vedrører virksomheders og selskabers økonomi og administration, og bistår selvfølgelig gerne, hvis du har behov for det. 

Du er altid velkommen til at kontakte os – i forhold til dette, eller hvis du har brug for regnskabs- eller revisionsbistand i øvrigt!