Kontakt os

For ganske nylig udgav vi en artikel om, at det i forbindelse med den nye Bogføringslov allerede fra denne sommer ville blive et krav at have en beskrivelse af sin virksomheds bogføringsprocedurer, opbevaring af bogføringsdokumentation m.m.

Nu har Erhvervsstyrelsen imidlertid meldt ud med en ændring.

Seneste nyt

Den 21. juni har Erhvervsstyrelsen lagt følgende på sin hjemmeside:

”Kravet om beskrivelse af it-systemer til bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale m.v. er erstattet af den nye § 6 med et forenklet krav om en beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer, herunder procedurer for løbende registrering af transaktioner og betryggende opbevaring af regnskabsmateriale. I skal også beskrive hvilke medarbejdere, der er ansvarlige for det.

Men det er ikke længere et krav, at I nærmere skal beskrive hvilke eventuelle it-systemer I har anvendt til bogføring. Det skyldes, at der med bogføringsloven indføres generelle krav til digitale bogføringssystemer, som træder i kraft i de kommende år.

Det nye krav om procedurebeskrivelser gælder ikke alle bogføringspligtige virksomheder, foreninger m.v., men kun dem, der er enten

  • er pligtige til at aflægge en årsrapport efter årsregnskabs-loven eller,
  • har en nettoomsætning over 300.000 kr. to år i træk.

Erhvervsstyrelsen er ved at udarbejde en skabelon, som kan være en hjælp til korrekt beskrivelse af jeres bogføringsprocedure. Skabelonen vil indeholde de elementer, som I skal have taget stilling til i jeres beskrivelse. Ved at udfylde skabelonen, kan I sikre jer, at beskrivelsen opfylder kravene i loven.

Det er forventningen, at skabelonen og vejledende information offentliggøres her på siden i starten af efteråret 2022.

Det betyder, at I først skal efterleve kravet om en procedurebeskrivelse i jeres førstkommende nye regnskabsår – eller indkomstår, hvis I ikke aflægger en årsrapport – efter skabelonen er offentliggjort. ”.

En velkommen frist

I vores forrige artikel nævnte vi, at man agtede at publicere en skabelon, og udtrykte håb om at den ville komme før den tidligere udmeldte frist den 1. juli. For alle, som følte sig presset af de nye krav og den temmelig korte tid at leve op til dem, er det uden tvivl en lettelse, at vi således kan konstatere at kravet om at udføre beskrivelsen er udsat til skabelonen er offentliggjort.

Spørg din revisor

Vi holder os orienteret om myndighedernes udmeldinger, som vedrører virksomheders og selskabers økonomi og administration, og bistår selvfølgelig gerne, hvis du har behov for det. 

Du er altid velkommen til at kontakte os – i forhold til dette, eller hvis du har brug for regnskabs- eller revisionsbistand i øvrigt!