Kontakt os

Betaler du dækningsafgift, så kan du i år udskyde en eventuel stigning – men du skal reagere hurtigt; fristen for at søge om udskydelse er 8. marts 2024.

Udskydelsen

Virksomheder, som har dækningsafgiftspligtige ejendomme, har siden 2022 betalt en aconto-beskatning, der som minimum har været det de betalte i 2021, og maksimalt 30% mere. Nu er der udsendt foreløbige vurderinger, og dækningsafgiften 2024 opkræves på baggrund af disse.

Hvis dækningsafgiften for din(e) ejendomm(e) ændrer sig på baggrund af den foreløbige vurdering, kan du søge om at fastholde den foreløbige dækningsafgift for 2024 på samme beløb, som du betalte i 2023. Du vil så blive opkrævet det korrekte beløb i 2025, når de endelige vurderinger foreligger.

Hvem og hvordan?

Du kan søge, hvis du:

  1. har fået opkrævning på den foreløbige dækningsafgift 2024 (den skulle være kommet i uge 50, 2023)
  2. betalte dækningsafgift i 2023

For at gennemføre din ansøgning skal du indtaste kommunenummer og ejendomsnummer. Dem finder du på BBR eller:

  1. Gå ind på boligejer.dk.
  2. Søg på adressen på den ejendom, det drejer sig om.
  3. Hent BBR-meddelelsen.
  4. Kommunenummer og ejendomsnummer står øverst til højre

Ejer eller medejer af en ejendom kan selvfølgelig søge, men det er også muligt at få en anden – privatperson eller advokat/revisor – til at søge på vegne af ejerne.

Hvis du har brug for hjælp, eller har spørgsmål til blanketten, kan du kontakte virk.dk på 72 22 27 71.

Den endelige vurdering

Dækningsafgiften bliver genberegnet og efterreguleret, når du får den endelige vurdering. Vær opmærksom på, at det kun er den foreløbige dækningsafgift, du kan ændre. Når den endelige 2023-vurdering kommer, bliver dækningsafgiften genberegnet og efterreguleret.

Det betyder, at hvis du har betalt for meget, vil du få penge tilbage. Har du betalt for lidt, vil du få en opkrævning på det, du skal betale. Der er dog indgået en politisk aftale om at indføre en grænse for, hvor meget dækningsafgiften årligt må stige fra 2022 og frem (indfasning med 10 pct. årligt).

Efter planen vedtages lovforslaget, så stigningsbegrænsningen beregnes, når staten sender de endelige vurderinger for 2021 og 2023 ud.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere.