Kontakt os

Alle arbejdsgivere, som skylder indefrosne feriepenge i forbindelse med overgangen til den nye samtidighedsferie-ordning, skal give besked senest ved udgangen af august 2021, om de fortsat ønsker at skylde pengene. Ønsker man ikke det, skal pengene indbetales til fonden “Lønmodtagernes Feriemidler”, der blev oprettet som en del af overgangsordningen.

Hvis man intet gør

Hvis man ikke gør noget, forfalder hele beløbet 1. september 2021. Hvis man har mange medarbejdere, kan beløbet for indefrosne feriepenge, som forfalder 1. september 2021, således være betragteligt.

Hvis man ønsker at indbetale frivilligt

Der kan være gode grunde til at ønske at indbetale frivilligt. Det er for eksempel tilfældet for arbejdsgivere som har overskudslikviditet, som man betaler negative renter af. Vær dog opmærksom på, om beløbet til betaling af feriepenge eventuelt senere skal anvendes i virksomhedens kapitalberedskab. Hvis de først er indbetalt til Fonden, kan man ikke få pengene tilbage. Bemærk også, at hvis der skyldes til Fonden, skal der årligt tilskrives rente i omegnen af 2,5%. 

Hvis man ønsker at indbetale frivilligt for samtlige lønmodtagere, behøver man ikke reagere, idet hele beløbet som nævnt forfalder automatisk i det tilfælde.

Hvis man ønsker at indbetale frivilligt for enkelte lønmodtagere, skal man markere disse medarbejdere ved indberetning på virk.dk.

Hvis man ønsker at skylde

Hvis man ønsker at skylde Fonden for det maksimale antal lønmodtagere, skal disse markeres på virk.dk – dette gøres samme sted som ovenstående.

Klik på knappen herunder for at komme direkte til indberetningen, og klik derefter på “Start selvbetjening”.

Klik for at gå til virk.dk

Hvad skal betales under alle omstændigheder?

Uanset om man ønsker at skylde det maksimalt tilladte beløb, så skal man alligevel senest 1. september 2021 betale det beløb som Fonden allerede har udbetalt – eller vil udbetale – til lønmodtagere der når folkepensionsalderen inden 28. februar 2022 .

Desuden skal betales det beløb som Fonden har udbetalt til lønmodtagere, der frem til 28. februar i år har forladt arbejdsmarkedet af andre årsager – det kan for eksempel dreje sig om førtidspension, efterløn, død, flytning til udlandet, hvor man forlader det danske arbejdsmarked eller lignende. 

Udbetalte indfrosne feriepenge

Det er uden betydning, om medarbejderne i løbet af corona-perioden har fået udbetalt deres feriemidler helt eller delvist. Arbejdsgiver skylder stadig eller skal betale pengene til fonden.

Tal med din revisor

Vi hjælper naturligvis gerne – med dette, eller med andre forhold vedrørende din virksomheds økonomi og regnslab. Det er blot at ringe eller skrive til os.