Kontakt os

Når du indberetter udgifter med henblik på at opnå fradrag, så skal det selvfølgelig ske i forhold til den indberetnings-periode, hvor udgiften er afholdt. Skulle du komme til at indberette forkert, er der dog stadig muligheder for at rette det, og undgå at miste fradraget.

Indberet i det rette regnskabsår

For at opnå fradrag for en udgift, din virksomhed har afholdt, skal indberetningen ske i det indkomstår, som fradraget hører til – det vil sige dét år hvor udgiften har været afholdt.

Hvis du eksempelvis har et fradrag, som du har afholdt i 2019, men glemt at  selvangive, så må du ikke blot indberette udgiften for 2020 i stedet. Du skal derfor rette i din indberetning for 2019 – og det kan du gøre senest tre år efter fradragets korrekte indberetningsperiode. Hvis du ikke ændrer et fradrag, som tidsmæssigt er selvangivet forkert, så kan du risikere at miste hele fradraget.

For at ændre en indberetning med henblik på at inkludere et manglende eller forkert angivet fradrag skal du anmode om ordinær genoptagelse.

Sådan anmoder du

Du har som nævnt tre år fra det korrekte indberetningsår til at ændre indberetningen. Ønsker du at ændre en tidligere indsendt selvangivelse, skal dette således ske senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Hvis du ikke har sendt din anmodning rettidigt, er skatteforvaltningen ikke forpligtet til at behandle din sag.

Sender du anmodningen digitalt, er fristen senest 1. maj kl. 23.59. En anmodning om genoptagelse vedrørende indkomståret 2018 skal således senest indgives før midnat den 1. maj 2022.

Du kan også vælge at anmode om genoptagelse mundtligt. Dette kan selvfølgelig kun ske i Skats åbningstid, og du skal være opmærksom på, at din anmodning skal suppleres med et skriftligt grundlag, der har til formål at sandsynliggøre, at din skatteansættelse er forkert. Din anmodning skal være tilstrækkeligt konkretiseret, da du ellers kan risikere, at anmodningen afvises.

Når du anmoder om genoptagelse, skal du udover anmodning og anmodningsgrundlag også vedlægge selvangivelsen og de nye korrigerede indberetninger.

Tal med din revisor

Som altid kan skatte- og selvangivelsesforhold være vanskelige at finde rundt i. Vi hjælper naturligvis gerne – med dette, eller med andre forhold vedrørende din virksomheds økonomi og regnslab. Det er blot at ringe eller skrive til os.