Kontakt os

Som vi tidligere har nævnt her på bloggen har det, som led i indsatsen imod hvidvask og finansiering af ulovlige aktiviteter, i en årrække været ulovligt for erhvervsdrivende at modtage kontante betalinger over 50.000 kroner.

Det er nu vedtaget af Folketinget at nedsætte denne grænse til 20.000 kroner, med virkning fra 1. juli 2021.

Ingen kontanter over 19.999,-

Hvis en virksomhed udbyder en vare eller ydelse med en pris på eller over 20.000 kroner, er det stadig lovligt at modtage 19.999 kroner i kontanter, men resten af betalingen må ikke være kontant.

Hvis du for eksempel driver en smykkeforretning og sælger en ring, som koster 25.000 kroner, må du gerne modtage et beløb under 20.000 kroner kontant, men ikke hele beløbet – heller ikke hvis betalingen deles op. Du kan altså ikke aftale med kunden at betale19.000 kroner kontant i én rate og 6.000 kroner kontant i en anden rate; det vil stadig være ulovligt.

Virksomheder, der ikke omfattes

Banker, realkreditinstitutter, advokater med visse ydelser samt godkendte revisorer kan fortsat modtage kontantbetalinger på 20.000 kroner eller derover. Disse virksomheder er til gengæld omfattet af skærpede krav og regler i forhold til at udarbejde risikovurderinger, procedurer, politikker og forretningsgange for at forhindre, at virksomhederne bliver misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering.

Konsekvenser ved overtrædelse

Hvis din bank, realkreditinstitut, advokat eller revisor får kendskab til kontantbetalinger på 20.000 kroner eller derover, kan de være forpligtede til at underrette myndighederne om forholdet. Overtrædelse af kontantforbuddet kan være en dyr fornøjelse med store bøder og straffe til følge, specielt ved gentagne brud på reglerne.

Kig på dine forretningsgange

Anvendes kontanter i betydeligt omfang i din branche, kan der således være særdeles gode grunde til at se på virksomhedens nuværende forretningsgange. Hvis kontantbetalinger ikke håndteres korrekt, er der risiko for at man uforvarende kommer i en situation, hvor virksomheden har overtrådt disse regler, og kan blive draget til ansvar for det.

Tal med din revisor

Det kan være en rigtig god ide at tage en snak med din revisor med henblik på at opdatere virksomhedens kontanthåndtering og sikre, at man ikke kommer i konflikt med loven. Hvis vi skal hjælpe dig, så er det blot at ringe eller skrive!