Kontakt os

I forbindelse med, at Corona-epidemien ramte dansk erhvervsliv, og der opstod udfordringer for rigtig mange forretningsdrivende, blev det for at styrke likviditeten besluttet at udskyde fristerne for en række betalinger til det offentlige, for eksempel A-skat, arbejdsmarkedsbidrag med mere. For at undgå, at virksomhederne blev tvunget til at have disse penge stående i banken til negativ rente, blev det tillige besluttet midlertidigt at hæve loftet for indeståender på Skattekontoen.

Nu er der imidlertid vedtaget en lovændring, som forkorter perioden for det forhøjede loft.

Historikken

Normalt tilbagebetales alle positive indestående på Skattekontoen over 200.000 kr. inden for 5 hverdage, hvis der ikke er betalinger til Skat at modregne i.

Dette loft på 200.000 kr. blev midlertidigt forhøjet i forbindelse med Corona. De virksomheder som havde penge at betale med, blev dermed tvunget til at beholde pengene – og dermed for manges vedkommende til at betale negative renter i deres pengeinstitut af dette beløb. For at modvirke dette blev loftet derfor forhøjet til 350 mio. kr., en øvre grænse der indtil videre fortsat er gældende. Dette er i parantes bemærket ikke uden fortilfælde; grænsen har ved tidligere lejligheder været endnu højere.

Det blev dengang vedtaget at den forhøjede beløbsgrænse skulle løbe frem til 1. maj 2023, hvor beløbsgrænsen igen skulle nedsættes til 200.000 kr.

Da der ikke betales negative renter af indestående på Skattekontoen, kunne virksomheder på denne facon indskyde et ganske stort beløb, og undgå at miste midler til pengeinstitutternes negative renter.

Ændring pr. 14. juni 2022

I maj måned i år blev der imidlertid fremsat et lovforslag, som ændrer ordningen. Efter lovforslaget skulle ordningen udfases 14. juni 2022, og grænsen atter sættes til maksimalt 200.000 kr. pr. 15. juni 2022. Skattestyrelsen begynder derefter at udbetale overskydende beløb til virksomhedens NemKonto.

Årsagen til ændringen er, at regeringen anser ordningen for misbrugt, fordi virksomhederne ikke blot har indskudt betalingerne til A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, moms osv., men anvendes af mange som en decideret bank / likvidkonto.

Det forventedes at der, hvis fortaget blev vedtaget, skulle udbetales op til 36 mia. kr. til virksomhederne fra den 15. juni 2022.

Forslaget blev – som vi forventede – vedtaget ved tredjebehandlingen den 9. juni.

Spørg din revisor

Det er en god ide at spørge en revisor, hvis man på nogen måde er i tvivl om forholdene, omkring dette eller andre ting, der har at gøre med ændringer i gældende lov og bestemmelser.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp – i forhold til dette, eller i øvrigt med ting der vedrører din virksomheds økonomi og regnskab!