Kontakt os

I forbindelse med, at Folketinget har vedtaget en ny Bogføringslov, som præciserer og skærper kravene til virksomhedernes bogføring, bliver nye elementer fra loven løbende offentliggjort – ikke mindst forhold, der kræver handling på den helt korte bane.

Den nye bogføringslov gælder som udgangspunkt alle virksomheder og indeholder nye krav og præciseringer, som du skal være særlig opmærksom på. Nogle af lovens bestemmelser træder allerede i kraft den 1. juli 2022, eksempelvis kravet om, at afstemninger skal foretages senest på datoen for indberetningsfristerne. 

Kravene pr. 1. juli 2022

  • Virksomheder skal foretage afstemninger for at sikre et opdateret grundlag for lovpligtige indberetninger og angivelser om moms, skatter, afgifter samt års- og delårsrapporter. Det kan eksempelvis være relevant at afstemme registreringerne til likvide beholdninger og varebeholdninger. Afstemninger skal foretages senest på datoen for udløbet af fristerne for indberetninger og angivelser.
  • Definitionen af regnskabsmateriale er udvidet. Det medfører, at du også skal opbevare dokumentation for oplysninger i årsrapportens noter og ledelsesberetning, og at du skal opbevare dokumentation for skøn og vurderinger, som er foretaget i forbindelse med udarbejdelse af virksomhedens årsrapport. Regnskabsmaterialet skal opbevares i fem år.
  • Virksomheder skal i et dokument beskrive virksomhedens procedurer for at sikre, at alle transaktioner løbende registreres, og at regnskabsmaterialet opbevares på betryggende vis. Det skal blandt andet fremgå, hvornår registreringer senest skal være foretaget, og hvilke afstemninger virksomheden foretager, hvordan og hvor ofte. Det skal også fremgå, hvor og hvordan regnskabsmaterialet – og en eventuel sikkerhedskopi – opbevares. Det skal endvidere fremgå hvilke medarbejdere, der er ansvarlige for procedurerne.

Hvem gælder det for?

Kravet om at beskrive virksomhedens procedurer gælder ikke for personligt ejede virksomheder og andre virksomheder i regnskabsklasse A, hvis nettoomsætning er under 300.000 kroner.

Ovenstående dele af den nye bogføringslov træder altså som sagt i kraft den 1. juli 2022. Du bør derfor sætte dig ind i de nye regler, så din virksomhed kan leve op til kravene og ikke uforvarende bliver fanget på det forkerte ben i en myndighedskontrol.

Spørg din revisor

Det er en god ide at spørge en revisor, hvis man på nogen måde er i tvivl om forholdene vedrørende den nye Bogføringslov. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp – i forhold til dette, eller i øvrigt med ting der vedrører din virksomheds økonomi og regnskab!