Kontakt os

Der er fremsat lovforslag omkring beskatning af fri bil, el-bil med videre, som også omfatter forhold vedrørende beskatning af ladestandere og udlejning af elbiler og beslægtede forhold. Forslaget forventes vedtaget, så de nye regler træder i kraft i 2021.

Beskatning af fri bil

I dag beskattes fri bil af 25% af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., samt 20% af resten. Derudover forhøjes med 1,5 gange miljøtillæg – den såkaldte grønne ejerafgift.

Dette skal efter forslaget ændres adskillige gange over en årrække. Ændringerne skal træde i kraft på følgende måde:

1. juli 2021
24,5 % af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., samt 20,5% af resten. Derudover beskattes man af miljøtillæg/grøn ejerafgift x 250% (hvis man betaler til miljøtillæg på 5.000 kr., beskattes man således af 12.500 kr.).

1. januar 2022
24% af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., samt 21% af resten. Derudover miljøtillæg x 350%.

1. januar 2023
23,5% af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., samt 21,5% af resten. Derudover miljøtillæg x 450%.

1. januar 2024
23,0% af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., samt 22% af resten. Derudover miljøtillæg x 600%.

1. januar 2025
22,5% af hele beregningsgrundlaget. Derudover miljøtillæg x 700%. Hvis man betaler til miljøtillæg på 5.000 kr., beskattes man således af ekstra 35.000 kr. årligt.

Som arbejdsgiver bør man således forberede sig på, at der bliver en del ekstra arbejde med at beregne nyt beskatningsgrundlag for fri bil over enhver given periode.

Ladestander

For nuværende beskattes man af det, når arbejdsgiver opstiller en ladestander på éns bopæl i forbindelse med at man har fri elbil eller fri pluginhybridbil gennem sin arbejdsplads. Ifølge forslaget skal ladestander på bopælen fremover være skattefri. Hvis dette vedtages i den fremlagte form, vil det gælde fra 1. juli 2021.

På samme måde beskattes man for nuværende, hvis standeren overgår fra arbejdsgivers til medarbejders ejerskab – beskatning sker ud fra standerens værdi på overdragelsestidspunktet. Går forslaget igennem skal overdragelse til medarbejdere kunne ske skattefrit fra 1. juli 2020, dog kun hvis medarbejderen er blevet beskattet af fri elbil eller plugin-hybridbil i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder.

Bundfradrag ved deleøkonomi

Når man lejlighedsvis udlejer bil, lystbåd, campingvogn eller lignende privat, er indtægten skattepligtig som personlig indkomst, og der skal ikke betales AM-bidrag.

I praksis gøres dette ofte via en regnskabsmetode med præcis opgørelse af indtægter og udgifter, men det er også muligt – og noget nemmere – at lade sig beskatte af bruttolejeindtægten, eksklusive et eventuelt gebyr til bureau, og nedsat med et bundfradrag som i 2021 udgør 10.700 kr. Indtægter udover bundfradraget er skattepligtige med 60%.Der er ét fælles bundfradrag for alle aktiver – biler, lystbåde m.m. – som er omfattet af ordningen.

Det er værd at bemærke, at man fra 2021 kun kan anvende metoden med bruttolejeindtægt og bundfradrag, hvis udlejning sker gennem en virksomhed som indberetter bruttolejeindtægten til Skattestyrelsen.

Der foreslås fra 2021 et nyt bundfradrag på udlejning af elbiler mv. på 20.000 kr. Indtægter udover bundfradraget skal fortsat være skattepligtige med 60%. Det nye bundfradrag gælder ved privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler, hvilket vil sige biler som udleder mindre end 50g CO2 per kilometer. Det kan for eksempel være en elbil eller ern plugin-hybrid. Fradraget gælder ikke ved erhvervsmæssig udlejning.

Det foreslåede nye, “grønne” bundfradrag kommer til at gælde sideløbende med bundfradraget ved udlejning af øvrige personbiler, lystbåde og andre aktiver.

Tag fat i os

Som altid er du velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om dette emne – og i øvrigt, hvis der er noget omkring din virksomheds økonomi, ikke mindst her i Corona-tiden, som vi kan bistå med!