Kontakt os

Driver man en lille eller mellemstor virksomhed, og har man rettidigt angivet A-skat og/eller AM-bidrag for august og december 2020, så har man nu mulighed for at søge om at få det indbetalte beløb som rentefrit lån.

Der er tale om en valgfri ordning, som kun tildeles til de virksomheder der søger om det. Skattestyrelsen vurderer, at ordningen omfatter 130.000 virksomheder og et budget på knap 8 mia. kroner.

Ansøgning

Man skal søge via virk.dk, og der skal søges senest den 31. marts 2021. Skattestyrelsen, som står for behandlingen af ansøgningerne, vil behandle alle ansøgninger inden for 5 arbejdsdage.

LINK TIL ANSØGNING

Tilbagebetaling

For de fleste er spørgsmålet om tilbagebetaling af lånet formentlig af stor interesse. Det er meddelt, at dette lån skal tilbagebetales den 1. november 2021. Dette sker via skattekontoen.

Ophører virksomheden med cvr-/se-nummer, skal lånet tilbagebetales senest 14 dage efter ophøret. Opfylder virksomheden i løbet af låneperioden ikke betingelserne, skal lånet tilbagebetales straks.

Hvem kan (ikke) låne?

Virksomheder, der inden for de sidste 3 år har fået fastsat moms, A-skat eller am-bidrag foreløbigt på grund af manglende angivelse kan ikke komme i betragtning til ordningen. Også undtaget er virksomheder, der falder ind under en eller flere af følgende betingelser:

  • Virksomheder, hvor ejeren eller en person i ledelsen inden for de sidste 10 år er dømt for skatte- eller afgiftssvig.
  • Virksomheder under konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning eller likvidation.
  • Virksomheder som har udskiftet 50% eller mere af ejerkredsen i perioden fra og med den 17. december 2020 til og med dagen for anmodningen om lån. (Man kan dog godt ansøge, hvis man vedlægge en revisorerklæring om ejerskiftet)
  • Hvis man ikke har et aktivt cvr- eller se-nummer.
  • Offentlige institutioner.

Hvis virksomheden afregner A-skat og am-bidrag via fællesregistrering, et det fællesregistreringen, der kan søge om lånet.

Virksomheder med gæld til staten, kan godt låne, men lånet anvendes til at dække virksomhedens gæld helt eller delvist.

Andre låneordninger

Det er tidligere meldt ud, at den ordinære betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag i maj 2021 (henholdsvis den 10. og 31. maj) bliver udskudt med 4,5 måneder for alle virksomheder. Der bliver antageligvis ikke mulighed for at til- eller fravælge dette. For store virksomheder betyder det, at de penge, der skulle være betalt 31. maj i år, nu skal betales 15. oktober i år. For de små og mellemstore virksomheder flyttes fristen fra 10. maj i år til 27. september i år.

Derudover får virksomhederne også mulighed for at låne penge til at betale A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i februar og marts, og ordningen udvides til at omfatte store virksomheder. Alle lån i ordningen skal tilbagebetales 1. februar 2022.

SMV’er får desuden mulighed for at optage et nyt rentefrit lån til moms. Lånet svarer til den moms, de betaler 1. marts – det er rentefrit, og pengene skal betales tilbage 1. februar 2022.

Brug for hjælp?

Som altid er du velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om dette emne – og i øvrigt, hvis der er noget omkring din virksomheds økonomi, ikke mindst her i Corona-tiden, som vi kan bistå med!