Kontakt os

De økonomiske forhold i samfundet er naturligvis genstand for betydelig politisk opmærksomhed. Således foreligger der nu et lovforslag, ifølge hvilket fristerne for betaling af A-skat og AM-bidrag for juli og august 2023 udskydes.

Ekstra likviditet

Baggrunden er, at regeringen ønsker at skabe muligheder for yderligere likviditet til alle virksomheder med ansatte, i en situation hvor mange af disse er hårdt pressede på grund af inflation og stigende udgifter i øvrigt. Ved at udskyde betalinger, der ellers er til forfald hen over sommeren, gives virksomhederne mulighed for i stedet at anvende likviditeten til disse formål.

Lovforslaget kan ses her – det ventes vedtaget i den nuværende form, med førstebehandling sat til den 2. maj.

A-skat og AM-bidrag med frist i juli

For mindre virksomheder – det vil sige virksomheder, hvor årlig indeholdt AM-bidrag udgør maksimalt 250.000 kr. og A-skat maksimalt 1 mio. kr. – er der en normal betalingsfrist den 10. juli for A-skat der vedrører juni. Denne betalingsfrist flyttes til 31. oktober, altså ca. 3,5 måneders ekstra kredittid.

For virksomheder med tilsvar af A-skat og AM-bidrag højere end de nævnte beløb er der en normal betalingsfrist den 31. juli 2023 for A-skat, der vedrører juli. Denne udskydes også med ca. 3,5 måneder, til 10. november.

A-skat og AM-bidrag med frist i august

For de mindre virksomheder er der en normal betalingsfrist den 10. august for A-skat der vedrører juli. Denne flyttes til 12. februar 2024, altså ca. 6 måneders ekstra kredittid.

For store virksomheder er der en normal betalingsfrist den 31. august 2023 for A-skat der vedrører august. Denne flyttes til 29. februar 2024, altså også ca. 6 måneder.

Angivelser af løn, A-skat

Angivelsesfristerne udskydes ikke. Du skal således angive løn, A-skat m.v. overfor Skattestyrelsen som normalt.

Fremrykket betaling

Ovenstående udskydelse af betalingsfrister gælder ikke for virksomheder, som er på de særlige regler om fremrykket afregning af indeholdt A-skat og AM-bidrag.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive, hvis der er noget vi kan hjælpe med, vedrørende dette og andre skatteforhold, eller andre ting der knytter sig til din virksomheds økonomi og regnskab.