Kontakt os

Handel med kryptovaluta er genstand for betydelig opmærksomhed i hele verden de seneste år, og kan fremstå som spændende at forsøge sig med – om interessen så er teknologisk eller økonomisk. Man skal dog være opmærksom på, at det kan give udfordringer og ulemper i forbindelse med beskatning.

To højesteretsafgørelser

I marts 2023 afgjorde højesteret i to konkrete sager, at gevinst ved salg af bitcoins var skattepligtigt. Det virker nu til at der statueres skattepligt i stort set alle situationer med kryptovaluta.

I den første sag havde en person både købt bitcoins og modtaget bitcoins som betaling i perioden 2011-2013. Han mente selv at have har erhvervet bitcoins ud fra et fagligt og ideologisk synspunkt, og at hans bitcoins derfor efter hans egen opfattelse var et skattefrit privat aktiv. Højesteret kom imidlertid frem til det modsatte: At erhvervelsen var sket i spekulationsøjemed, og at der derfor er skattepligt ved salg.

I den anden sag, var en person blevet betalt med bitcoins for at stille computerkraft til rådighed samt for at validere bitcoin-transaktioner. Også her kom Højesteret frem til at erhvervelsen var sket i spekulationsøjemed, og at der derfor ligeledes er skattepligt ved salg.

Skattepligten

Ved køb af aktiver i spekulationsøjemed – for eksempel kunst, eller som her kryptovaluta – vil en gevinst være skattepligtig, og et tab fradragsberettiget.

Der er dog et par forhold, som komplicerer forholdene. Ét er, at man ser på hver handel for sig, og ikke som udgangspunkt kigger på årets samlede handler og uddrager et nettobeløb. Et andet forhold er, at gevinst ved salg beskattes som personlig indkomst, typisk omkring 50%, mens tab ved spekulation er ligningsmæssige fradrag med en sats på ca. 25%. Der er altså en forskel på ca. 25% på beskatning ved gevinst og tab, og det kan have ubehagelige konsekvenser.

Eksempel 1, skat uden gevinst: En handel med bitcoins giver gevinst på 100.000 kr. Skatten regnes som personlig indkomst, altså ≈50.000 kr. Skatteyder taber senere på året 100.000 kr. på bitcoins. Fradrag ved tab er ligningsmæssigt fradrag, det vil sige en negativ skat på ≈25.000 kr. Samlet betyder det, at skatteyder betaler 25.000 kr. til Skattestyrelsen, på trods af at gevinst/tab er = 0.

Eksempel 2, skat ved tab: En handel med bitcoins giver gevinst på 1.000.000 kr. Skatten er personlig indkomst ≈ 500.000 kr. Skatteyder taber senere på året 1.100.000 kr. på bitcoins. Fradrag ved tab er ligningsmæssigt fradrag ≈ negativ skat med 275.000 kr. Samlet set er der således et nettotab på 100.00 kr. i året, samtidig med at der skal afholdes 225.000 kr. i skat.

Tab er i øvrigt kun fradragsberettigede, hvis der er tale om et handelstab. Tab som følge af bedrageri, hacking, computere der er gået i stykker eller lignende kan således ikke trækkes fra.

Tidligere og nu

Skattestyrelsen har tidligere meldt ud som bindende svar i en række situationer, at gevinster ved handel med kryptovaluta nogle gange var skattefritaget, eller ikke gav fradrag ved tab. Fra 2018 er vurderingen imidlertid, at al handel med kryptovaluta som udgangspunkt betragtes som spekulativ, og derfor er skattepligtig.

Under alle omstændigheder skal du være opmærksom på, at eventuelle handler med kryptovaluta kommer med på din selvangivelse, og at din revisor er orienteret.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive, hvis der er noget vi kan hjælpe med vedrørende skatteforhold, økonomi og regnskab.