Kontakt os

I Danmark har man som bekendt ret til folkepension, når man når en bestemt alder og ønsker at forlade arbejdsmarkedet. Det kan imidlertid være gavnligt for samfundet, hvis man er i stand til at fortsætte med at arbejde, og ikke har lyst til at trække sig tilbage. Seniorpræmien er en ydelse, der skal belønne ældre medborgere, som forbliver erhvervsaktive.

Arbejd et eller to år ekstra, og bliv belønnet

Hvis du har opnået en alder, der giver dig ret til folkepension, men vælger at arbejde i det påfølgende år, opnår du ret til seniorpræmie i form af en éngangsydelse på 45.415 kr. Arbejder du i år to efter din pensionsalder, har du ret til en engangsyldelse, som p.t. er på 27.033 kr.

Ydelsen er skattefri.

Bemærk, at præmien gives for at arbejde i henholdsvis år ét og to efter din pensionsalder. Vælger du at være arbejdsfri det 1. år, hvorefter du går i arbejde igen i år to efter din pensionsalder, har du således stadig ret til præmien for det 2. arbejdsår.

Du kan finde din (vejledende) pensionsalder via borger.dk. De nævnte beløbssatser – ovenfor og i det følgende – er for 2023.

Betingelserne

Betingelserne for at opnå ret til præmien er, at du:

  • er født den 1. januar 1954 eller senere.
  • har haft lønnet arbejde i mindst 1.560 timer, svarende til en 30-timers arbejdsuge, i henholdsvis 12 og 24 måneder, efter at du har opnået folkepensionsalderen.
  • har haft en gennemsnitlig timeløn på mindst 132,18 kr.

Ansøgning er ikke påkrævet, når du er lønmodtager. Da dine timer og din løn bliver indberettet til indkomstregistret af arbejdsgiver, vil du automatisk få udbetalt seniorpræmien, hvis du opfylder betingelserne i optjeningsperioden.

Kapitalejere

Hvis du ejer mindst 50% af kapitalen i et selskab eller råder over mindst 50% af selskabets stemmer, og  du hæver løn fra selskabet, så kan du også opnå ret til seniorpræmie. Det kræver, at du hæver en løn på minimum 206.201 kr., svarende til 1.560 timer x 132,18 kr. Udbetalt udbytte fra selskabet tæller ikke med i denne beregning. 

Hvis du råder over mindre end 50% gælder reglerne for lønmodtagere. I så fald er det de faktiske løntimer, der står på din lønseddel, som er afgørende.

Selvstændige

Også selvstændige kan opnå ret til at få udbetalt seniorpræmien. Som selvstændig skal dine løntimer opgøres på baggrund af virksomhedens overskud før renter. Det vil sige, at du for den relevante periode skal have et overskud før renter på minimum: 1.560 x 132,18 kr. = 206.201 kr.

Da beregningsperioden som regel vil strække sig over to regnskabsår deles overskuddet for hvert år med 12 for at finde beløbet per måned, hvorefter de relevante måneder regnes sammen. For eksempel: Lad os antage at du opnår ret til folkepension 1. maj 2023. Overskuddet tæller således med 7 måneder i 2023 og 5 måneder i 2024. Det krævede mimimum kan eksempelvis opnås ved, at du har 210.000 i overskud i begge år, eller 300.000 kr. i det første år og 100.000 kr. det andet år, hvilket giver 300.000 / 12 x 7 = 175.000 kr. plus 100.000 / 12 x 5 = 41.667 kr., i alt 216.667 kr.

Da beregningen er baseret på din virksomheds årsregnskab er du selvfølgelig nødt have afsluttet begge berørte regnskabsår, før du kan foretage den beskrevne beregning. 

Som selvstændig skal du ansøge om seniorpræmie på Borger.dk. På siden kan du beregne hvornår perioderne løber, og hvornår du kan opnå seniorpræmie. Efter indtastning af fødselsdag vil du kunne se, hvilke perioder du skal anvende, hvornår du kan søge m.v. Din ansøgning kan tidligst finde sted 12 måneder efter udløbet af den måned, hvor du bliver folkepensionist.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive, hvis der er noget vi kan hjælpe med vedrørende din virksomheds økonomi og regnskab.