Kontakt os

Når en familietragedie rammer, så er virksomheden sjældent det første nogen tænker på – men hvis du ønsker at hjælpe dine arvinger i en tid der i forvejen er svær for dem, er der måske alligevel en idé i at have et virksomhedstestamente.

Alle kan blive ramt

Coronakrisen har tydeligt vist, at uforudsete hændelser kan ramme alle virksomheder. Udover kraftig økonomisk tilbagegang kan også ulykke, sygdom eller død især påvirke mindre ejerledede virksomheders evne til at bestå.

Når en virksomhed mister sin ejerleder, så kan det tage tid før en ny ledelse er på plads. Ved dødsfald vil der være en periode, mens en bobestyrer udpeges, arven fordeles og en arving indtræder i virksomheden. Her vil det typisk påhvile bobestyreren at tilse en overgangsløsning, og for eksempel foranledige at en medarbejder med passende kompetencer overtager roret i virksomheden og varetager den daglige ledelse, indtil boet er på plads.

Under alle omstændigheder kan man stå over for, at mange funktioner har været varetaget af ejeren alene. Medarbejdere eller familiemedlemmer kender måske intet til ordrebogen, særlige adgangskoder, IT-systemer eller sågar produktionshemmeligheder.

En drejebog til en svær situation

Det er desværre alt for tit, at der ikke er lavet reelle planer for, hvad der skal ske, når virksomhedens ejer er væk. Med et virksomhedstestamente kan virksomhedens ejerleder igangsætte planlægningen af et generationsskifte, et salg eller en nedlukning.

Du kan betragte et virksomhedstestamente som en konkret drejebog for, hvad der skal ske den dag, hvor ejerlederen dør eller bliver uarbejdsdygtig. Derfor bør virksomhedstestamentet indeholde en beskrivelse af de praktiske ting, der foregår i virksomheden sammen med anvisninger og retningslinjer. Drejebogen vil være medvirkende til at sikre den fortsatte drift i virksomheden, mens der arbejdes på at finde en ny ledelse.

Et virksomhedstestamente kan eksempelvis medvirke til:

  • At dine kunder fortsat vil opleve, at virksomheden er leveringsdygtig og overholder sine aftaler
  • At dine leverandører ikke oplever manglende varetagelse af virksomhedens forpligtelser, eksempelvis manglende betalinger
  • At din virksomhed har en ledelse med beslutningskompetence
  • At dine arvinger kender dine ønsker for virksomhedens fremtid – uanset om det måtte være generationsskifte, salg eller fortsat drift
  • At dine arvinger ikke ender i en uønsket situation eller skal træffe beslutninger, de ikke er klædt på til, eller ikke har overskud til i en vanskelig tid

Dine valg definerer rækkevidden

Det er værd at bemærke, at et virksomhedstestamente ikke som udgangspunkt er et juridisk bindende dokument.

For at understøtte det kan du imidlertid tilpasse virksomhedens vedtægter og ejeraftaler. Det kan eksempelvis medvirke til, at virksomheden har en tegningsberettiget ledelse samme dag, du ikke selv er der mere. Det er egentlig kun din eget valg, hvor langt du er villig til at gå med planlægningen af virksomhedens drift ved død eller anden form for uarbejdsdygtighed.

Få den nødvendige støtte

Som med personlige testamenter kan det føles vanskeligt at komme i gang med at forholde sig til testamentariske forhold vedrørende virksomheden. Vi bistår gerne, både med et sagligt blik udefra, og med vejledning og rådgivning om hvordan et virksomhedstestamente bør se ud for netop din virksomhed. Kontakt os for at aftale et møde – det koster ikke noget at starte samtalen!