Kontakt os

Når erhvervsliv og samfund mere eller mindre lukker ned i flere måneder, så har det en lang række afledte effekter. Det gælder de mere indlysende forhold, der gør sig gældende for arbejdsgivere og virksomhedsejere, men der er også ting, som man måske ikke lige tænker over – for eksempel at nedlukningen også påvirker forskudsopgørelsen for lønmodtagere.

Tjek dine fradrag

Forskudsopgørelsen danner grundlag for den månedlige skat, som du betaler. Stemmer din forskudsopgørelse ikke overens med dine reelle indkomstforhold, betaler du ikke den korrekte skat. For at undgå overraskelser og uoverensstemmelser bør du altid opdatere din forskudsopgørelse, når indkomstforhold og fradragsforhold ændrer sig.

Coronakrisen kan have medført, at du ikke kan opnå samme fradragsbeløb, som du ville have under sædvanlige omstændigheder. Det kan eksempelvis gælde befordringsfradrag og fradrag for overnatninger. Hvis fradragsbeløbene i din forskudsopgørelse er for høje, vil du få en efterbetaling i 2021. Det er derfor vigtigt, at du kontrollerer fradragsbeløbene allerede nu.

Transportdage og antal overnatninger

COVID-19 har for mange betydet, at antallet af transportdage til og fra arbejdspladsen har ændret sig, og at du derfor ikke kan opnå samme fradragsbeløb som under sædvanlige omstændigheder. Du skal derfor justere antallet af transportdage, så det stemmer overens med det antal dage, du reelt har været afsted. For langt de fleste vil dette selvfølgelig være en nedjustering.

Indeholder dit arbejde ofte overnatning eller længerevarende rejser, skal du også være opmærksom på indholdet i forskudsopgørelsen, da Covid-19 for manges vedkommende har forhindret forretningsrejser.

Undgå efterregning

Hvis dine fradrag har været for høje, har du fået udbetalt for mange penge i løn. Dette kan du korrigere for allerede nu ved at ændre din forskudsopgørelse. Så vil din skattebetaling for resten af året tage højde for dette. Hvis du ikke foretager dig noget, vil du få en efterregning i 2021. Alt andet lige vil det betyde, at du skal betale restskat. Der er derfor god grund til at opdatere sin forskudsopgørelse løbende – og i år er der altså særligt stor sandsynlighed for, at du skal tilrette nogle af tallene.