Kontakt os

Almindeligvis skal du sende information om din virksomheds skatteforhold senest den 1. juli. Som følge af COVID-19 er den frist i år forlænget til den 1. september. Det betyder, at du har to måneder ekstra til at få styr på din virksomheds skatteoplysninger.

Nettoomsætningen afgør hvad du skal indsende

Hvis du har en virksomhed med en nettoomsætning på over 300.000 kroner, skal du oplyse om virksomhedens resultat for 2019. Du skal også oplyse, om du har brugt en revisor til at udarbejde dit årsregnskab, og om du skylder moms eller har moms til gode. Du skal desuden sende oplysninger om virksomhedens årsregnskab.

Hvis din virksomhed har en nettoomsætning på under 300.000 kroner, er du fritaget for at sende regnskabsoplysninger til skattemyndighederne. Du skal dog stadig oplyse, om du har fået bistand fra en revisor til udarbejdelsen af virksomhedens årsregnskab.

Er din virksomhed et selskab?

Hvis din virksomhed er et selskab, skal du være opmærksom på, at du er forpligtet til at udfylde informationer om de handler, som du har foretaget mellem dig og selskabet. Det kan eksempelvis være de renter, som er tilskrevet mellemregningskontoen.

Hvis du forventer restskat

Selvom fristen for skatteoplysninger er forlænget til den 1. september, vil din restskat blive pålagt yderligere renter, hvis du indbetaler efter 1. juli. Det kan derfor være fordelagtigt, hvis du kan betale din restskat inden 1. juli. Kan du først betale efter 1. juli, vil din restskat blive pålagt et fast tillæg på 4 procent af restskattebeløbet.

Kontakt os, hvis der er noget af dette der giver anledning til spørgsmål eller tvivl – eller hvis vi i øvrigt kan hjælpe med din forretnings økonomi og administration. Vi er klar til at tale med dig.