Kontakt os

Mulighederne for økonomisk bistand til virksomheder, der på grund af Corona-situationen er blevet tvunget til at hjemsende medarbejdere, bliver forlænget. Det er besluttet, at muligheden skal være åben til og med 29. august. Herefter ophører ordningen.

Med visse modifikationer

Der ydes dog ikke støtte i den normale ferieperiode. Medarbejdere skal derfor holde op til 15 dages ferie i perioden. Hvis man ikke har aftalt andet, så holdes ferien forholdsmæssigt – det vil sige, at hvis medarbejderen hjemsendes halvdelen af dagene i den ny periode, skal medarbejderen holde 7,5 dages ferie. Kravet om at medarbejderen skal holde ferie gælder kun hvis der er tilbageværende, optjent ferie.

Der kan således opnås lønkompensation i op til én måned i perioden. Herefter ophører ordningen uden yderligere forlængelser.

Eksempel

En mindre virksomhed hjemsender 4 ud af 10 medarbejdere fra 9. juli til 29. august. De pågældende medarbejdere har optjent 15 dages ferie efter ferieloven. Medarbejderne skal derfor afholde ferie i tre uger fra den 9. juli til den 29. august. Virksomheden kan modtage lønkompensation for perioden fratrukket tre uger pr. medarbejder.

Maksimalt en måned

Virksomheden bliver under alle omstændigheder modregnet tre ugers kompensation, også selvom medarbejderen ikke har opsparet ferie. Der bliver således kun ydet kompensation for maksimalt en måned i perioden.

Minimum 30% eller 50 medarbejdere

Kravet om at der hjemsendes mindst 30% medarbejdere, gælder stadig. Dette skal ses som et gennemsnit over hele perioden som der søges lønkompensation for.

Hvis genindkaldelse fører til, at man kommer under 30%, vil man efterfølgende blive bedt om at dokumentere behovet for genindkaldelse – fx fordi virksomheden fik ordrer, som den ikke havde forudset eller tilsvarende. Hvis dette er tilfældet, vil man fortsat være berettiget til lønkompensation, også selvom man kommer under kriteriet om 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Men der skal formentligt være tale om uforudsete forhold, der gør at man genindkalder, så man kommer under 30% i gennemsnit over lønkompensationsperioden.

Ingen opsigelse

Man må ikke afskedige ansatte af økonomiske årsager i lønkompensationsperioden. Det gælder både hjemsendte og ikke-hjemsendte medarbejdere, og altså ikke kun de medarbejdere der søges lønkompensation for.

For tvangslukkede

Lønkompensationsordningen forlænges naturligvis også for virksomheder som har fuldt lukket, fordi de ved bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent. For disse virksomheder gælder yderligere, at  ordningen ophører, når forbuddet ophæves.

Ansøgning

Der skal ansøges separat om kompensation for den nye periode. I skrivende stund er der endnu ikke åbnet for at søge for den ny periode.

Kontakt os, hvis du vil høre mere, eller hvis du har brug for hjælp til ansøgning.