Kontakt os

Er du selvstændigt erhvervsdrivende, så vil du i midten af september måned modtage den årlige opkrævning fra Barsel.dk – du har måske endda allerede fået den. I så fald har du måske også allerede set, at det årlige bidrag i 2022 er på 1.350 kroner.

Hvad er det?

Det er dyrt at få et barn. For selvstændigt erhvervsdrivende har det ofte været ekstra vanskeligt at få økonomien til at hænge sammen, fordi barselsdagpenge har været den eneste indtægt under barslen. Som noget forholdsvis nyt blev selvstændigt erhvervsdrivende derfor sidste år, i 2021, omfattet af Barsel.dk, og fik mulighed for at få udbetalt en månedlig kompensation.

Hvem er omfattet?

Det er ikke kun kommende forældre, der skal betale bidrag til Barsel.dk. Folketinget har vedtaget, at alle selvstændige, der opfylder en række betingelser, skal bidrage til Barsel.dk. Det gælder også selvom indtægten som selvstændig stammer fra eksempelvis udlejning af bolig eller royalties. Beløbet fastlægges fra år til år – i år lyder den årlige opkrævning således på 1.350 kroner.

Med de midler, der på denne måde akkumuleres, udbetaler Barsel.dk refusion til private arbejdsgivere, der udbetaler løn til ansatte på barsel, samt kompensation til dig, der er selvstændig og selv skal på barsel.

Både refusion og kompensation kommer ud over de barselsdagpenge, man kan få fra Udbetaling Danmark. Når man søger barselsdagpenge på NemRefusion.dk, søger man automatisk også om henholdsvis refusion og kompensation.

Har du brug for hjælp?

Har du brug for professionel, faglig bistand til din indberetning – vedrørende din barsel, eller andre spørgsmål, der knytter sig til din virksomheds økonomi – så er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.