Kontakt os

Hvis din virksomhed er én af dem, som under Corona har draget nytte af én eller flere af de udskrevne hjælpepakker, så skal du snart være klar til at indsende din endelige afregning.

Den endelige slutafregning for alle Corona-pakkerne har nemlig frist ved udgangen af denne måned, det vil sige den 30. september 2022.

Overblikket

Mit Virk kan du få overblik over de ordninger og kompensationsperioder, du skal indberette til slutafregningen for. Du finder oversigten ved at logge ind og klikke på ’Afventer virksomhed’, og derefter på pilen under ’Vis mere’ for den periode, du ønsker at indberette for.

Revisorkontrol?

Hvis virksomheden er udtaget til revisorkontrol, kan de af Erhvervsstyrelsen krævede revisorhandlinger først ses af revisor, når virksomheden har indsendt indberetningen til slutafregningen.

De krævede handlinger tilpasses hver virksomhed.

Ved revisorkontrol af omsætningskompensation, forventes det at revisor har 5 uger til at indsende sin erklæring, efter virksomheden har foretaget indberetning til slutafregningen. Ved lønkompensation er det 8 uger.

Hvis virksomheden er udtaget til revisorkontrol, er det fælles for kompensation for omsætning og for løn, at man kan få dækket op til 80 % af udgifterne til revisorbistand – dog maksimalt 8.000 kr. per kompensationsperiode – hvis virksomheden har modtaget mindre end 250.000 kr. i perioden.  

Kompensation for omsætning / selvstændige

Der kan indberettes for kompensationsperioder fra 1. september 2020 til og med 28. februar 2022. For at indberette skal du have dokumentation for virksomhedens faktiske omsætning i den pågældende periode.

Har virksomheden modtaget kompensation for tabt omsætning for flere perioder skal der indberettes separat for hver periode. Kompensation er ydet i følgende perioder:

  • 1. september 2020 – 28. februar 2021
  • 1. marts 2021 – 30. juni 2021
  • 1. juli 2021 – 30. september 2021
  • 1. december 2021 – 28. februar 2022

Du skal have styr på eventuelle perioder, hvor virksomheden har haft forbud mod at holde åbent, herunder om der er omsætning i de enkelte perioder eller ej. Du kan fravælge kompensationen for perioder uden forbud, hvilket er relevant hvis virksomheden har haft en normal omsætning i perioden uden forbud mod at holde åbent, og derfor ikke har haft et samlet omsætningstab på mindst 30 %.

Hvis du søger om forhøjet kompensation (30/33.000 kr. per måned), skal du have oplysninger om relevante ejeres gennemsnitlige udtrækninger i perioden, samt kunne dokumentere om der er ansatte.

Kompensation for omkostninger

Der kan indberettes for kompensationsperiode fra 9. juli 2020 til 28. februar 2022. Der indsendes én samlet slutafregning, men der skal dog indtastes oplysninger om faktiske omsætning og omkostninger med videre, afgrænset til hver af de kompensationsperioder, der er modtaget kompensation for.

Momslån & A-skattelån

Der kan indberettes for perioden fra 30. august 2020 til 15. februar 2022. Dette kan omfatte op til 4 perioder. Der skal indsendes én samlet indberetning. Du skal bruge:

  • Beskæftigelsesgrad, start- og slutdato for hjemsendelsen af ansatte i slutafregningen
  • Overblik over eventuelle dage, hvor ansatte var genindkaldt på arbejde i hjemsendelsesperioden
  • Oversigt over kontraktuelle arbejdsdage i lønperioderne i hjemsendelsesperioden, opsparede løndele, forbud mod at holde åbent med videre

Få hjælp til indberetningen

Har du brug for professionel, faglig bistand til din indberetning – uanset om din virksomhed er udtaget til revisorkontrol eller ej – så er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.