Kontakt os

Driver man en momsregistreret virksomhed, som helt eller delvis udfører momsfritagne aktiviteter, så skal dette fremover oplyses årligt på momsangivelsen. Virksomheder med både momspligtige og momsfritagne aktiviteter skal desuden oplyse sin delvise momsfradragsprocent.

Hvilke aktiviteter er fritagne?

De aktiviteter, der skal oplyses om, er beskrevet i Momslovens §13. Det drejer sig blandt andet om:

  • Sundhedsydelser
  • Social forsorg og bistand
  • Undervisning
  • Udlejning eller salg af fast ejendom
  • Forsikring
  • Finansielle ydelser
  • Persontransport

Både momspligtige og momsfri aktiviteter

En virksomhed kan sagtens have både momspligtige og momsfri aktiviteter. Det klassiske eksempel dette er en virksomhed, som leverer håndværksydelser, der selvfølgelig er momspligtige, og som samtidig ejer en ejendom, der udlejes momsfrit.

Man skal naturligvis ikke oplyse om forhold som falder helt uden for momsloven, og indberetningspligten omfatter heller ikke aktiviteter, som er fritaget efter Momslovens §34 (eksport, leverancer til fly og skibe m.m.).

Anvendelse af delvis momsfradragsprocent

Når en virksomhed oplyser om aktiviteter, der er fritaget for moms efter §13, skal den også angive:

  • Den delvise momsfradragsprocent, som er forholdet mellem momspligtig omsætning ud af den samlede omsætning
  • Hvilket regnskabsår, der er grundlag for opgørelsen af den delvise momsfradragsprocent

Man skal bruge den samme delvise momsfradragsprocent for alle momsindberetninger i regnskabsåret. Det vil sige, hvis momsfradragsprocenten på indberetningstidspunktet for første momsindberetning i regnskabsåret (for eksempel 1. september 2024 for halvårsmoms) er opgjort for på baggrund af sidste regnskabsår (altså 2023), skal man bruge denne momsfradragsprocent.

Hvis fradragsprocenten for sidste regnskabsår ikke er opgjort endeligt på tidspunkt for første momsindberetning for året, skal momsfradragsprocenten fra forrige regnskabsår bruges. I eksemplet ovenfor betyder det således, at hvis 2023-procenten ikke er opgjort, anvendes procenten fra 2022.

Årlig korrektion

Når man afslutter et regnskabsår og opgør den endelig delvise momsfradragsprocent for det pågældende år, vil der være en korrektion i forhold til det tidligere indberettede.

Denne korrektionen skal indberettes i den momsangivelse, der omfatter den sjette måned efter regnskabsårets udløb. Dette gælder uanset om opgørelsen er klar til indberetning tidligere.

Kontakt os

Hvis du har brug for hjælp med dette, eller med andre ting der vedrører din eller dit selskabs økonomi og regnskab, er altid velkommen til at kontakte os!