Kontakt os

Reglerne om digital bogføring og opbevaring træder i kraft for selskaber for regnskabsår, der begynder 1. juli 2024 eller senere, hvis man anvender et standardsystem. Alle selskaber er omfattet af bogføringslovens krav om digitalisering, og dermed selvfølgelig også holdingselskaber.

Digitaliseringskravene gælder uanset hvor mange posteringer man har. For holdingselskaber, som kun har få posteringer, er det naturligt at spørge sig selv, hvordan man rent praktisk skal forholde sig.

Systemer og deadlines

Du kan se en liste over de omtalte standardsystemer her. Standardsystemers retmæssige navn er ”registrerede systemer”, men kaldes også ”godkendte systemer”.

Hvis man ikke anvender et registreret system, skal man i stedet anvende et andet system som overholder kravene i denne bekendtgørelse (kaldet et ”ikke-registreret system”). I så fald træder reglerne om digitalisering i kraft for regnskabsår der starter den 1. januar 2025 eller senere.

Du har måske hørt noget med en grænse på 300.000 kroner. Dette er slet ikke relevant endnu, og vil kun komme til at gælde for digitaliseringskrav for andre virksomheder end regnskabspligtige, når kravet engang sættes i kraft – måske i 2026 eller 2027. Det er for eksempel personligt ejede virksomheder eller andelsboligforeninger, og er altså ikke relevant for selskaber.

Opbevaring af bilag

Man skal i et registreret system eller et ikke-registreret system opbevare dokumentation for en bogført transaktion vedrørende køb eller salg, som indeholder mindst følgende oplysninger:

  1. Udstedelsesdato
  2. Leverancens art
  3. Beløb
  4. Afsender og modtager, herunder navn, adresse, samt CVR-nummer eller SE-nummer
  5. Oplysning om momsbeløbets størrelse
  6. Betalingsoplysninger.

Vi bemærker, at det må være relativt få bilag som opfylder alle 6 ovenstående forhold, og dermed skal opbevares digitalt. Andre bilag end ovenstående skal selvfølgelig også opbevares. Der er blot ikke krav om at dette sker digitalt.

Man skal sammen med indsendelse af årsregnskabet indsende oplysninger om hvilke(t) system(er) man har anvendt i årets løb.

Som indehaver af et holdingselskab bør du under alle omstændigheder drøfte med din revisor, om dit holdingselskab anvender et registreret system eller ej,  og om det i givet fald overholder reglerne.

Kontakt os

Hvis du har brug for hjælp med dette, eller med andre ting der vedrører din eller dit selskabs økonomi og regnskab, er altid velkommen til at kontakte os!