Kontakt os

Virksomheder, som under ét falder ind under betegnelsen betalingsmodtagere – for eksempel butikker i detailhandlen – har pligt til at modtage kontanter. Dette kaldes ofte for ”kontantpligten” eller ”kontantreglen”. Nu er der imidlertid vedtaget en undtagelse, som hænger sammen med udfasningen af 1000-kronesedlen.

Lempelse og begrundelse

Undtagelsen består i, at betalingsmodtager ikke længere har pligt til at modtage kontantbetaling, som overstiger købet med mere end 750 kroner. Det vil sige, at hvis man køber noget for under 250 kr. og ønsker at betale med en tusindkroneseddel, så kan butikken nu afvise at tage imod den.

Sammenhængen med udfasningen af 1000-kronesedlen gør sig gældende ved, at mange mennesker ser ud til at skaffe sig af med de store sedler ved at købe varer til en ringe værdi, for eksempel 10 kr., og betale med en tusindkroneseddel, hvorefter butikken er forpligtet til at give 990 kr. tilbage i byttepenge. Dette kan påføre detailhandlende unødigt besvær, hvilket er begrundelsen for den midlertidige lempelse af kontantreglen.

Loven om den undtagelsesvise lempelse gælder fra dagen efter den ny lov L169 bliver bekendtgjort i lovtidende – forventeligt 6. juni 2024, således at undtagelsen gælder fra 7. juni 2024 – og gælder indtil 1. juni 2025.

Grænsen var i øvrigt i lovforslaget på 500 kr., men blev i forbindelse med behandlingen i folketinget sat op til 750 kr. Du kan se mere om den vedtagne lov her.

Stadig muligt at bruge 1000-kronesedler

Med ikrafttrædelse af lempelsen er det altså midlertidigt frivilligt for betalingsmodtagere at modtage 1.000-kronesedler som betaling, hvis kontantbetalingen overstiger købesummen med mere end 750 kr.

Dette betyder imidlertid ikke, at betalingsmodtagere helt kan afvise at modtage de store sedler. Retten til at afvige fra kontantreglen knytter sig kun til den fastsatte overskridelse – er forskellen mindre, så kan man således stadig betale med 1000-kronesedlen, og kontantreglen er fortsat gældende som altid.

Kontakt os

Hvis du har brug for hjælp med dette, eller med andre ting der vedrører din eller dit selskabs økonomi og regnskab, er altid velkommen til at kontakte os!