Kontakt os

Vi har tidligere skrevet om udbetaling af indefrosne feriepenge for ansatte – i dag skal det handle om arbejdsgivers side af dette tiltag.

Ordningen med indefrosne feriepenge indebærer at arbejdsgivere skulle indfryse feriepenge fra 1. september 2019 til 31. august 2020, som med tiden skal indbetales til en fond.

Feriepenge for personer som forlader arbejdsmarkedet skal indbetales, men for øvrige medarbejdere, som har ret til ferie med løn, kan virksomheden beholde pengene og skylde dem til Fonden, indtil personerne forlader arbejdsmarkedet – det koster dog rente, som for perioden fra september 2020 til maj året efter udgør 1,5% årligt. 

Hvis man indbetaler de indefrosne midler nu, så kan man spare noget af denne rente.

Indbetaling december 2022

Man beholder feriepengene, men ønsker at betale dem i december 2022. Dette kan man gøre frivilligt, uanset at personerne ikke har forladt arbejdsmarkedet endnu.

Der skal på sædvanlig vis betales rente for perioden 1. september 2020, til renten beregnes henholdsvis i maj 2021 og maj 2022. I juli 2023, hvor renten for den sidste periode forfalder, vil arbejdsgiver således blive opkrævet rente for de syv måneder, der er gået mellem sidste indeksering i maj og indbetalingstidspunktet i december.

Indbetaling april 2021

Hvis man i stedet ønsker at indbetale pengene i april 2021, så skal der i det tilfælde betales rente fra 1. september 2020 frem til indbetalingstidspunktet.

For perioden 1. september 2020 til 31. maj 2021 udgør den tilskrevne rente 1,5 pct. årligt, således at indekseringsfaktoren er 1/12-del af indekseringsfaktoren pr. påbegyndt kalendermåned. Dette er en betaling som nogle ønsker at undgå, især hvis man i forvejen betaler negativ rente for at have penge stående i banken.

Er pengene udbetalt?

Det er uden betydning, om medarbejderne har fået udbetalt deres feriemidler helt eller delvist. Arbejdsgiver skylder stadig pengene til fonden ”Lønmodtagernes feriemidler”.

Likviditetsberedskab

Før man træffer beslutning om indbetaling skal man sikre sig, at man har forholdt sig til om virksomheden har den nødvendige likviditet på et pågældende tidspunkt. Det kan være en fordel fortsat at skylde, hvis man ønsker at gælden skal indgå i et løbende likviditetsberedskab – men det kan også være en fordel for virksomheder med overskudslikviditet at foretage frivillig indbetaling, helt eller delvis.

Frivilling indbetaling kan foretages via selvbetjening på virk.dk.

Kontakt os

Hvis du har brug for vores hjælp – med dette eller andre forhold omkring økonomi og regnskab – så er du altid velkommen til at ringe eller skrive!