Kontakt os

For alle virksomheder og erhvervsdrivende, som har modtaget hjælpepakker under Corona, er det tid til at indberette de endelige oplysninger for slutafregning.

For visse virksomheder er der krav om revisorbistand til dette – om det omfatter din virksomhed vil du blive oplyst om via E-Boks. Vi har her samlet de vigtigste informationer, der er gældende for modtagere af pakkerne generelt.

Indberetningsfristen

Fristen for indsendelse af oplysninger for alle de tre kompensationstyper, der har været tilgængelige, er den 30. juni 2021. Overholder man ikke denne frist kan retten til kompensation blive inddraget – i så fald skal hele beløbet skal tilbagebetales.

Kompensation for tabt omsætning

For denne ordning gælder indberetningen for kompensationsperioden 9. marts til 31. august 2020. Det der skal indberettes er virksomhedens faktiske omsætning i hele perioden. Har man modtaget kompensation af denne art for senere perioder, kan disse endnu ikke slutafregnes.

Det er muligt at nedsætte kompensationsperioden fra fire til tre måneder ved indberetning. Dette skal man gøre, hvis virksomhedens omsætning i perioden endte med at være tilstrækkelig til at den samlede omsætningsnedgang for alle fire måneder er mindre end de 30%, som det kræver at modtage kompensation.

Kompensation for faste omkostninger

For denne ordning gælder indberetningen for kompensationsperioden 9. marts til enten 8. juni eller 8. juli 2020. Oplysninger skal omfatte den faktiske omsætning samt oplysninger om faktiske omkostninger i kompensationsperioden, som man kan modtage hel eller delvis kompensation for.

Hvis man havde underskud i seneste resultat, skal man også indsende oplysninger om resultatet i kompensationsperioden.

Også her kan man, som en del af oplysningerne til slutafregningen, nedsætte sin kompensationsperiode, hvis man oprindeligt har søgt for hele perioden, men er endt med at have et mindre behov for kompensation.

Periodisering

Både omsætning, omkostninger og resultat i kompensationsperioden skal periodiseres i bogføringen.

For omsætningskompensation betyder det at der skal periodiseres den 9. mart, og den sidste dag i kompensationsperioden, for eksempel den 31. august. Det kan også være relevant at periodisere på datoerne for en eventuel tvangslukningsperiode.

For omkostningskompensation betyder det at der skal periodiseres den 9. marts 2020, og den 8. juni eller 8. juli 2020, afhængig af valg af kompensationsperiode. Også her kan det være relevant at periodisere på datoerne for en tvangslukningsperiode.

Hvis man ikke kan periodisere og trække tal ud af sit bogføringssystem – for eksempel hvis der på nuværende tidspunkt er spærret for bogføring bagud i tid – skal ovenstående periodiseringer dokumenteres på anden facon, for eksempel i et regneark.

Lønkompensation

For denne ordning gælder indberetningen for perioden 9. marts til 29. august 2020. Der skal her indsendes en række oplysninger, nemlig følgende:

  • hvilke ansatte, der har været hjemsendt
  • faktisk løn pr. måned
  • beskæftigelsesgrad i timer pr. uge for hver kompenserede ansat i hjemsendelsesperioden
  • start- og slutdato for hjemsendelsen
  • eventuelle dage, hvor kompenserede ansatte har været genindkaldt på arbejde
  • oversigt over kontraktuelle arbejdsdage i lønperioderne
  • oversigt over eventuelle kontraktuelle arbejdsdage med løn, hvor der var sammenfald med de 21 kalenderdage i sommerferieperioden.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at indsende oplysninger om opsparede løndele som for eksempel internt opsparet ferie, SH-tillæg eller fritvalgsmidler.

Kontakt os

Hvis du har brug for vores hjælp – med dette eller andre forhold omkring støtteordningerne, eller andre ting vedrørende økonomi og regnskab – så er du altid velkommen til at ringe eller skrive!