Kontakt os

Som du muligvis har læst – for eksempel her på bloggen – er der sket nyt vedrørende befordringsgodtgørelse i år. Nu sker der imidlertid mere nyt, både omkring godtgørelsen, og for så vidt angår kørselsfradraget, og igen hænger det sammen med, at omkostningerne ved befordring stiger.

Skatterådet har ekstraordinært besluttet at hæve satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse. De to ordninger benyttes af de 1,2 millioner danskere, som hvert år opnår fradrag for transport mellem hjem og arbejdspladsen eller dem, der får godtgjort erhvervsmæssig kørsel i egen bil.

Øget fradrag ved kørsel

De nye satser indebærer, at skatteydere kan få fradrag for befordring på op til kr. 2,16 per kilometer. Dette skal ses i forhold til, at man efter de nuværende satser kan foretage fradrag for befordring op til kr. 1,98 per kilometer.

Den nye sats for kørselsfradraget vil ske med tilbagevirkende kraft og gælde for hele indkomståret 2022.

Befordringsgodtgørelsen stiger også

Ændringen betyder samtidig, at virksomhederne kan godtgøre udgifterne til erhvervsmæssig befordring med op til kr. 3,70 per kilometer, en stigning på 19 øre fra den nuværende sats på kr. 3,51 per kilometer.

Denne ændring af satserne for befordringsgodtgørelse vil dog ikke ske med tilbagevirkende kraft, men i stedet have virkning fra 1. maj 2022. Det skyldes, at en ændring af satserne for befordringsgodtgørelse med tilbagevirkende kraft ville medføre en korrektion af lønkørsler, indberetninger og bogføring for hver enkelt berørt medarbejder. Det vurderes, at dette vil være for vanskeligt at håndtere administrativt for landets virksomheder, og vil påføre dem ekstra omkostninger.

Spørg din revisor

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp – i forhold til dette, eller i øvrigt med ting der vedrører din virksomheds økonomi og regnskab!