Kontakt os

Vi har tidligere skrevet om den nye bogføringslov, herunder at den blandt andet omfatter krav om digital bogføring og digital opbevaring af bogføring, transaktionsspor samt alle bilag. Nu forlyder det, at disse krav alligevel ikke bliver indført med virkning fra 2023, som der ellers var lagt op til i høringsdokumenterne.

Der lægges i stedet op til, at kravet først træder i kraft – i øvrigt uændret – tidligst i 2024 for selskaber, og tidligst i 2026 for øvrige virksomheder med en omsætning over 300.000 kroner.

Digitale bogføringssystemer

Til gengæld falder indførelse af kravet i 2024/26 sammen med krav om anvendelse af digitale bogføringssystemer. Det medfører at alle selskaber, uanset omsætningsstørrelse, samt andre virksomheder med en omsætning over 300.000 kroner, fremadrettet skal anvende et digitalt bogføringssystem, som skal godkendes af Erhvervsstyrelsen.

Dette system skal 1) understøtte løbende bogføring med angivelse af bilag for hver registrering og en betryggende opbevaring af registreringer og bilag i 5 år, 2) opfylde anerkendte standarder for it-sikkerhed, herunder for bruger- og adgangsstyring, samt automatisk sikkerhedskopiering af registreringer og bilag samt 3) understøtte automatisering af administrative processer, herunder ved automatisk fremsendelse og modtagelse af e-fakturaer samt ved mulighed for kontering i overensstemmelse med en offentlig standardkontoplan.

Samtidig vil alle selskaber skulle oplyse Erhvervsstyrelsen, hvilket bogføringssystem de anvender.

Hvad træder så i kraft 1. juli 2022?

Hvis loven som forventet vedtages inden udgangen af maj 2022, vil disse forhold gælde fra 1. juli:

  1. Generelle krav til bogføringen. De nye regler matcher nogenlunde de eksisterende krav.
  2. Alle virksomheder med omsætning over 300.000 kr. samt alle selskaber skal lave en beskrivelse af bogføringen og opbevaringen. Den tidligere regel om standardsystemer ophører. De nye beskrivelser skal bl.a. indeholde oplysninger om, hvilke personer der er ansvarlige for bogføring og opbevaring.
  3. Definition på regnskabsmateriale, som kan kræves udleveret af myndigheder. Her omfattes  blandt andet dokumentation for oplysninger i noterne og ledelsesberetningen.
  4. Afstemninger skal foretages senest inden der skal indberettes moms, skat, afgifter samt regnskaber.
  5. Erhvervsstyrelsen kan udføre bogføringskontrol af selskaber som endnu ikke har indsendt første regnskab, samt selskaber som har fravalgt revision.

Statens snabel nede i bogføringen

Erhvervsministeren bemyndiges til at kræve, at der skal anvendes elektroniske fakturaer og lignende dokumenter fremadrettet, og også at dokumenter deles med det offentlige. Så længe dette sker gennem en bemyndigelse, vil det kunne udvides afhængigt af fremtidige erhvervsministre, og det betyder derfor i praksis at staten potentielt vil kunne se alle danske virksomheders totale bogføring.

Samtidig kan der i fremtiden indføres en offentlig standardkontoplan som man skal anvende til at bogføre efter.

Spørg din revisor

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp – i forhold til gældende og ny lovgivning, eller i øvrigt med ting der vedrører din virksomheds økonomi og regnskab.